Van Montfort & Van Dijck Bedrijf Advies Bureau opent Credion vestiging in Helmond

Van Montfort & Van Dijck Bedrijf Advies Bureau opent Credion vestiging in Helmond

Per 1 oktober 2015 heeft Van Montfort & Van Dijck zich aangesloten bij de onafhankelijk zakelijk financieringsorganisatie Credion. Vanuit Helmond zullen zij MKB-ondernemers adviseren bij het optimaliseren en aantrekken van bedrijfsfinancieringen vanuit een onafhankelijke positie.

“Binnen het MKB is een sterke behoefte aan onafhankelijk advies en oplossingsgerichtheid. Zeg maar realisatiekracht, inzake zakelijke financieringsvraagstukken”, geeft Joop van Dijck, directeur Van Montfort & Van Dijck Bedrijf Advies Bureau, aan. Als Van Montfort & Van Dijck bieden wij ondernemingen een op maat gerichte advisering, waarbij financieringsvraagstukken vaak onderdeel zijn van de adviestrajecten. Door de opening van een eigen Credion vestiging hebben wij de mogelijkheid deze dienstverlening optimaal in te vullen en onze klanten optimaal te helpen.

Bank onafhankelijk bedrijfsfinancieringen realiseren

Door de bank onafhankelijke positie en toegang tot de vele alternatieve financieringsproducten die Credion heeft naast de algemene banken is Credion in staat wèl financiering voor ondernemingen te realiseren. Joop van Dijck geeft aan: “Ik merk dat veel ondernemers tegen een barrière oplopen omdat hun huisbank ze niet volledig kan financieren en als gevolg daarvan het gewend is dat er meer bronnen van geld beschikbaar moeten komen. Hier zijn wij goed in. Het MKB schakelt ons in voor het financieren van werkkapitaal, investeringen, (bedrijfs-)overnames en vastgoed.

Vanuit Helmond zullen Joop van Dijck, Henri van Montfort en Tommy Vugs-Lambrechts zich bezig houden met de advisering en begeleiding in zakelijke financieringen. Zij beschikken over ruime ervaring in de advisering inzake ondernemingsfinancieringen en zullen samen met de ondernemers werken aan een creatieve invulling van hun financieringsbehoefte.

Profiel Credion

Credion is een keten van meer dan 40, over het land verspreide vestigingen, die over ruim 40 verschillende bronnen van geld beschikken. Dit zijn bijvoorbeeld naast de algemene banken, crowdfunders, investeerders, maar ook bijvoorbeeld financiers die de inkoop voorfinancieren. Door deze vele verschillende bronnen van geld en het gezamenlijk financieringsvolume zijn wij in staat meer bedrijfsfinancieringen te realiseren dan wie dan ook. Hier doet de klant van Credion haar voordeel mee. Credion's credo luidt: “Credion realiseert geld om te ondernemen. Daar maken wij ons sterk voor”. Wilt u meer weten over wat de Credion dienstverlening voor u kan betekenen neemt u dan contact op met Joop van Dijck van Credion Helmond via 085 902 02 18 of helmond@credion.nl