Blog: Aandelen vs. leningcrowdfunding: waar te investeren

Blog: Aandelen vs. leningcrowdfunding: waar te investeren

Er zijn meer dan 1250 crowdfunding platformen wereldwijd. Samen bieden zij vier verschillende vormen van crowdfunding: donatie, reward, lening- en aandelen. De totale crowdfundingindustrie is inmiddels $16.4 miljard waard en groeit sneller dan ooit tevoren. Sterker nog, er wordt verwacht dat de waarde stijgt tot een bedrag van wel $34 miljard eind dit jaar! Ze ontgroeit daarmee zowel venture capital als angelinvesteerders.

De crowdfundingmarkt wordt steeds uiteenlopender en complexer. De exponentiele groei van de crowdfundingindustrie leidt tot variaties binnen de vier crowdfunding vormen, waarin elk platform haar eigen unieke set van diensten aanbiedt.

Bovendien wordt de term ‘crowdfunding’ steeds vaker gebruikt als een allesomvattende term voor alternatieve financiering in het algemeen. De term wordt vaak verward met peer-to-peer (P2P) lenen: het bij elkaar brengen van individuele leners en geldschieters via online platformen. In de afgelopen maanden is de term ‘crowdfunding’ ook vaak ten onrechte gebruikt in de bredere zin van de ‘lening-industrie’ (een term gebruikt om de vele verschillende vormen van P2P lenen aan te duiden). 

Hoewel crowdfunding natuurlijk ook peer-to-peer transacties kan omvatten is het meer specifiek het proces van het ophalen van financiering voor een project of bedrijf door een grote groep mensen via een online platform. Dit kun je breed zien. Bijvoorbeeld een sociaal project waar de financiering via donaties binnenkomt (sites als GoFundMe) of artistieke projecten waar een bijdrage in de financiën (reward-based crowdfunding) beloond wordt met een product of dienst (via o.a Kickstarter). Crowdfunding wordt ook gebruikt voor het financieren van het midden- en klein bedrijf (MKB). Dit gaat via aandelen- of leningcrowdfunding. Deze vormen van crowdfunding hebben de potentie om de komende jaren de traditionele financiële wereld te democratiseren en compleet op zijn kop te zetten. Er zitten verschillende voor- en nadelen aan zowel aandelen- als leningcrowdfunding die elke investeerder zou moeten kennen. Bovendien doen sommige crowdfunding platformen meer om het risico te minimaliseren dan anderen. In dit artikel vind je een overzicht van wat investeren via aandelen- en leningcrowdfunding inhoudt en tips en tricks voor het opzetten van een gediversifieerd investeringsportfolio met zowel startups als gevestigde bedrijven.

Aandelencrowdfunding

Aandelencrowdfunding houdt in dat investeerders kapitaal investeren in ruil voor een aandeel in het bedrijf (meestal startups). Ze hebben hierbij natuurlijk de verwachting dat het aandeel meer waard wordt in de loop der jaren als het bedrijf succesvol wordt. Investeerders kunnen rendement verwachten als het bedrijf winstgevend wordt en hebben in zekere mate ook invloed op hoe het bedrijf wordt gerund. Het grootste voordeel van aandelencrowdfunding voor ondernemers is dat zij gebruik kunnen maken van de expertise, ervaring en netwerken van een grote groep investeerders.

Er zijn, over het algemeen, twee manieren voor een investeerder om rendement te behalen via aandelencrowdfunding. De eerste manier is via het dividend dat het bedrijf betaalt aan haar aandeelhouders. Het is onwaarschijnlijk dat dit gebeurt totdat het bedrijf aanzienlijk is gegroeid en daadwerkelijk winst maakt. Hier kunnen jaren overheen gaan. 
De tweede manier is de waardestijging van de aandelen in het bedrijf. Sommige crowdfundingplatformen geven investeerders de mogelijkheid om hun aandelen te ‘verkopen’ aan andere investeerders. Over het algemeen is aandelencrowdfunding risicovoller dan leningcrowdfunding. Bij de laatste kunnen investeerders een vast rendement verwachtten, bij de eerste is het ontvangen van rendement op een investering onzeker.

Als een bedrijf faalt zal de investeerder, die via aandelencrowdfunding hierin heeft geïnvesteerd, nooit enig rendement zien. Bedrijven die via aandelencrowdfunding financiering zoeken zijn vaak kleinere startups die nog geen lange, financiële geschiedenis hebben en geen bewezen staat van dienst. Dit verhoogt het risico voor de investeerder. Wat we hierbij vooral niet mogen vergeten is het mogelijke grote voordeel voor investeerders die het aandurven in zo’n jong bedrijf te investeren. Vroege investeerders in de huidige tech reuzen hebben enorme winsten geboekt. Pieter Thiel bijvoorbeeld investeerde in 2005 een bedrag van $500.000 in Facebook en zag dit vervolgens in de loop der jaren 800 keer zoveel waard worden! Het gaat er nu om de volgende Facebook te vinden.

Leningcrowdfunding

Zoals eerder aangehaald, wordt leningcrowdfunding vaak verward met peer-to-peer lenen (P2P, oftewel leningen tussen individuele particulieren) zoals gezien op sites als LendingClub. Leningcrowdfunding moeten we echter meer zien als peer-to-business lenen (P2B, oftewel leningen aan bedrijven). Bij Symbid is het leningcrowdfundingmodel puur gebaseerd op P2B leningen. Leningcrowdfunding als P2B houdt in dat geld wordt geleend om een bedrijf te helpen financieren in ruil voor een vast rendement. Als investeerder weet je dus in principe precies waar je aan toe bent wat betreft rendement (mits het bedrijf niet in de problemen komt). Bij financieringsplatform Symbid bijvoorbeeld worden alleen bedrijven met ten minste 3 jaar financiële geschiedenis en een positieve cash flow geaccepteerd. De bedrijven zijn daarom vaak al wat groter en bestaan veel langer dan bedrijven die financiering zoeken via aandelencrowdfunding. De risico’s zijn daarom lager.

Natuurlijk is er altijd het risico dat het bedrijf alsnog failliet gaat en het geleende bedrag niet kan worden terugbetaald. Dit risico wordt meegenomen in de vastgestelde rente die de investeerder krijgt over zijn/haar uitgeleende bedrag. Deze rente ligt over het algemeen tussen de 5 en 9% per jaar en wordt opgeteld bij het bedrag dat de ondernemer als aflossing betaald.

Anders dan bij aandelencrowdfunding, heb je als investeerder bij leningcrowdfunding geen inspraak in het bedrijf.

Een divers portfolio

Om de risico’s die crowdfunding met zich meebrengt te overzien, moet je flexibel zijn in hoe en waar je investeert. Een divers portfolio – waarin zowel aandelen- als leningcrowdfunding terugkomt – bestaande uit bedrijven van verschillende grootte en uit verschillende industrieën is de enige manier om het risico te verminderen. Investeren in startups (risicovol, maar veelbelovend!) zou samen moeten gaan met veiligere investeringen in bestaande bedrijven. Streef naar een portfolio met investeringen in bedrijven in verschillende stadia (startups, vroeg stadium en gevestigde bedrijven).

Diversificatie is een essentieel onderdeel van investeren – of je nu een VC firma bent, een angel investor of een crowdfunder. Daarom is het nooit aandelen versus leningcrowdfunding, maar juist allebei!

Evelien Boender, Credion- The Funding Network