Samenwerking Credion – NL Credit Services

Samenwerking Credion – NL Credit Services

Financieringsadviseur Credion gaat samenwerken met NL Credit Services, aanbieder van ‘American Factoring’. Middels haar landelijke netwerk van 40 advieskantoren gaat Credion het MKB factoring product van NL Credit Services aan haar klanten adviseren. De samenwerking is een belangrijke stap voor NL Credit Services voor wie naast bestaande relaties, financieel adviseurs en accountants de belangrijkste bron van klantenwerving zijn.

Credion en NL Credit Services zijn beiden financiële dienstverleners die zich richten op MKB-ondernemingen. Credion heeft zich gespecialiseerd in het adviseren van vreemd vermogen voor deze doelgroep door ruim 35 verschillende bronnen van geld te kunnen combineren zoals bedrijfsleningen, bedrijfshypotheken, leasing en in steeds grotere mate ook factoring.

’Het factoring product van NL Credit Services is flexibel en snel inzetbaar. Credion biedt haar klanten nu een financieringsproduct waarbij de ondernemer haar facturen verkoopt en naast directe financiering tevens debiteurenbeheer uitbesteed en het insolventierisico van de debiteur afkoopt, zegt Carlo van der Weg, directeur van Credion.  Een mooie oplossing voor snel groeiende bedrijven of bedrijven die klanten hebben die lange betaaltermijnen hanteren. Daarnaast kan het factoring product een oplossing zijn voor (door) starters, maar ook voor bedrijven waarbij de resultaten door omstandigheden wat minder zijn.  NL Credit Services hanteert geen minimum omzet vereisten. Het overgrote deel van de klanten heeft echter een omzet tussen € 500.000 en € 3 miljoen.

Over Credion

Credion is een keten van 40, over het land verspreide vestigingen, die over ruim 35 verschillende bronnen van geld beschikken. Dit zijn bijvoorbeeld banken, lease- & factoringmaatschappijen, crowdfunders en investeerders. Door deze vele verschillende bronnen van geld en het gezamenlijk financieringsvolume zijn wij in staat meer bedrijfsfinancieringen te realiseren dan wie dan ook. Credion is een in 2001 opgerichte financiële adviesorganisatie die zich, als enige in Nederland, heeft gespecialiseerd in het aantrekken van vreemd vermogen in de breedste zin des woords voor MKB-bedrijven. Door haar landelijke positie en haar vele begeleide transacties is Credion in staat meer kanalen open te breken voor financieringen zodat er naast de algemene banken ook alternatieve financieringspartijen aangeboden kunnen worden. Hier doet de klant van Credion haar voordeel mee. 

Over NL Credit Services

NL Credit Services, opgericht in 2011, is een van de eerste partijen op de Nederlandse markt die op een volledig transparante manier American Factoring aanbiedt.  NL Credit Services koopt facturen op de dag van facturatie en betaalt binnen 48 uur het volledige factuurbedrag minus vooraf overeengekomen kosten uit. De meest complete en transparante vorm van factoring waarbij tevens het kredietrisico en debiteurenbeheer overgedragen wordt. Verder is NL Credit Services een van de weinige aanbieders in Nederland die Export Factoring aanbiedt. Hierbij wordt niet gelet op concentratie binnen de debiteurenportefeuille en worden geen minimum omzetvereisten gehanteerd.  Branches waarin NL Credit Services actief is: (internationale) groothandel, ICT, import en export, media & communicatie, detachering, uitzendwezen en industrie.