Financiering is maatwerk geworden

Financiering is maatwerk geworden

MTH heeft onlangs een Credion-kantoor geopend in het Amsterdamse WTC. Daarmee wordt de accountant- en belastingadviseur ook actief op de markt voor bedrijfsfinanciering. ‘Wij helpen MKB-breed: van kansrijke starters tot groeifinancieringen van meer dan 10 miljoen euro’.

MTH accountants & adviseurs is met haar Corporate Finance-tak al geruime tijd actief op het gebied van fusies, overnames en bedrijfswaardering. Per 1 juni wordt aan dit dienstverleningspakket ook debt-advisory toegevoegd. Volgens Erik-Jan Hennis, managing partner van MTH Corporate Finance, een logisch gevolg van de ontwikkelingen op de financieringsmarkt. ‘Banken zijn door de verscherpte wet- en regelgeving veel kritischer en behoudender geworden in het verlenen van bedrijfskrediet. Dat vereist steeds meer inbreng van alternatief vreemd vermogen en risicokapitaal. Voor de gemiddelde ondernemer is het allemaal nauwelijks meer bij te houden. Daar kunnen wij hem bij helpen.’

Alternatieve financiering

Om hier concreet invulling aan te kunnen geven heeft MTH per 1 maart in het Amsterdamse WTC een Credion kantoor geopend dat ondernemingen gaat adviseren en begeleiden bij het verkrijgen van financiering. Credion is een landelijke onafhankelijke adviesorganisatie die ondernemers adviseert en begeleidt bij diverse financieringsvraagstukken. In de afgelopen 15 jaar bemiddelde Credion voor ruim 8000 ondernemers zo’n 6,5 miljard euro krediet. De Credion-vestiging in Amsterdam zal worden ingezet als specialistisch financieringscentrum voor de totale MTH organisatie die bestaat uit 16 vestigingen. De nieuwe financieringstak zal worden geleid door Susan Leerkes, die na ruim twintig jaar bankervaring (o.a. Rabobank en Friesland Bank) het MTH Corporate Finance team komt versterken. Leerkes: ‘Het verkrijgen van financiering is een specialisme geworden. Bancair krediet is nog steeds dominant, maar daarnaast zijn er tientallen nieuwe aanbieders van vreemd en eigen vermogen bijgekomen. Je ziet in de praktijk dat een kredietbehoefte van een bedrijf vaak door meerdere partijen wordt ingevuld. Naast een stuk bancair kan dat ook mezzanine, crowdfunding of factoring zijn. Door de samenwerking met Credion bieden wij onze cliënten direct toegang tot deze alternatieve financieringsmarkt en kunnen wij de regierol in het fundingproces vervullen.’

Maatwerk

Want volgens Hennis staan we nog maar aan het begin van een transitie op de financieringsmarkt. Hennis: ‘In de Verenigde Staten wordt slechts twintig procent bancair gefinancierd, de rest gaat via alternatieve partijen. In Nederland is op dit moment nog zo’n tachtig procent bancair, maar dat gaat snel veranderen’. Met name nu de economie weer aantrekt is volgens Leerkes werkkapitaalfinanciering een issue geworden. Leerkes: ‘Als de omzet toeneemt, is er automatisch meer behoefte aan werkkapitaal. Tot voor kort kon je dat als bedrijf vrij eenvoudig regelen met je bank, maar dat vraagt nu om andere oplossingen, bijvoorbeeld via factoring of een lening van de “crowd”. Kortom, financiering is maatwerk geworden.’