Van Boekel accountants en adviseurs in bedrijfsfinancieringen

Van Boekel accountants en adviseurs in bedrijfsfinancieringen

Van Boekel breidt haar dienstverlening verder uit.

Per 1 mei 2015 breidt Van Boekel accountants en adviseurs haar dienstverlening verder uit door een vestiging te openen van Credion. Dit feit biedt vergaande financieringsmogelijkheden voor haar MKB-klanten en (potentiële) relaties in de regio Tilburg / Midden-Brabant.

Van Boekel accountants en adviseurs is al decennia lang een begrip voor talrijke ondernemingen, van eenmanszaak tot (middel-) groot bedrijf. “Door de opening van een Credion vestiging kunnen wij nog meer toegevoegde waarde bieden aan onze relaties”, aldus Paul Mouwen, vennoot bij Van Boekel. “De houding van de traditionele banken als gevolg van wet- en regelgeving vereist steeds meer inbreng van alternatief vreemd vermogen en risicokapitaal binnen het MKB om investeringen, groei en dergelijke te financieren. 

Binnen het MKB is er bovendien een sterke behoefte aan onafhankelijk advies en begeleiding inzake zakelijke financieringsvraagstukken. Door de bankonafhankelijke positie en toegang tot de vele alternatieve financieringsproducten die er inmiddels zijn, naast de algemene banken, zijn wij in staat met onze eigen Credion vestiging wèl financieringen voor ondernemingen te realiseren.”

Credion

Credion is een keten van ruim 30, over het land verspreide vestigingen, die over ruim 35 verschillende bronnen van geld beschikken. Dit zijn onder andere binnen- en buitenlandse banken, lease- en factoringmaatschappijen, crowdfunders en investeerders. Door deze vele verschillende bronnen van geld en het gezamenlijk financieringsvolume zijn wij in staat meer bedrijfsfinancieringen te realiseren dan wie dan ook.

Verbreding dienstverlening

De samenwerking met Credion is een belangrijke stap in de verbreding van de dienstverlening aan de klant maar wij zullen ook een sterke focus ontwikkelen op alle MKB bedrijven in Midden-Brabant, stelt Rob Snels, voormalig ING directeur MKB Midden-Brabant en mede vennoot in de Credion vestiging. "Als accountantskantoor zoekt Van Boekel continu naar extra toegevoegde waarde. Die ligt vooral in de verbreding en verdieping van onze adviesfunctie. Een verdere stap in die verbreding van de dienstverlening is door Van Boekel nu dus gezet door de samenwerking met Credion. Rob Snels gaat leiding geven aan de vestiging in Tilburg vanuit het kantoor van Van Boekel.

Wilt u meer weten over de opening van de nieuwe CREDION vestiging, dan kunt u contact opnemen met Rob Snels via  013 - 463 35 33 of middenbrabant@credion.nl. Wilt u meer weten over Credion, neemt u dan contact op met Jacob Nammensma van Credion Associatie, 0513 - 65 68 77.

Foto: Credion Tilburg/Midden-Brabant: Rob Snels, Jacob Nammensma en Paul Mouwen