Kennisoptimalisatie Credion door samenwerking FOI

Kennisoptimalisatie Credion door samenwerking FOI

FOI en Credion zijn een intensieve samenwerking aangegaan. Credion met landelijk ruim 35 vestigingen met zakelijke kredietadviseurs heeft tezamen met het FOI een specifieke certificerings-opleiding opgesteld voor elke kredietadviseur met permanente educatie. 

Vanwege de snelle en voortdurende ontwikkeling in de zakelijke kredietverleningswereld is het voor adviseurs van bedrijfsfinancieringen noodzaak hun expertise voortdurend excellent te houden. “Voor de Credion organisatie staat de deskundigheid van de adviseurs hoog in het vaandel”, aldus Carlo van der Weg, directeur Credion. “Als adviseur van Credion moet je ondernemers kunnen adviseren in hybride financieringsoplossingen.  De adviseurs moeten kunnen anticiperen op de huidige marktsituatie waarin de financierbaarheid van een investeringsplan steeds meer een uitdaging vormt. Daarnaast geven we op deze manier invulling aan een kwaliteitsgarantie richting de markt en geldverstrekkers”.

Specifieke opleiding

FOI, als ultieme kennisregisseur van financiële opleidingen met als klanten veel banken en  accountantskantoren, heeft een specifieke opleiding ontwikkeld voor elke Credion adviseur. Zo leert FOI de cursisten vanuit de huidige marktsituatie omgaan met de uitdagende financierbaarheid van een investeringsplan en de acceptatiecriteria bij banken. Denk daarbij aan effectieve inzage in de processen, eisen van geldverstrekkers en bijzondere financieringsvormen, en de key- issues bij een financieringsvraagstuk. De opleiding wordt gecompleteerd met de juridische aspecten van een financiering. 

Permanente educatie

Na de certificering draait iedere adviseur mee in het  permanente educatie programma (met PE punten), gericht op de specifieke branche- en financieringsproducten. FOI komt hiermee tegemoet aan de behoefte waarbij zakelijke adviseurs en dienstverleners optimaal geoutilleerd zijn voor de veranderende vraag van de financiële markt en haar klanten. Credion verkrijgt, als landelijke speler en autoriteit op het gebied van advies van bedrijfsfinancieringen, hiermee een gecertificeerde waarborg en kwaliteitsstempel. Door deze certificering en permanente educatie is bij de adviseur een brede en diepgaande financieringsbasis geborgd, waardoor hij nog beter in staat is zijn kennis en kunde te delen met de ondernemer wat zal resulteren in een zo optimaal mogelijke financieringsoplossing.