Eigen kapitaalmarkt voor het MKB krijgt boost door NPEX Ondernemersfonds

Eigen kapitaalmarkt voor het MKB krijgt boost door NPEX Ondernemersfonds

MKB-Beurs NPEX lanceert, gezamenlijk met pensioenfonds ABP en NIBC, het NPEX Ondernemersfonds van € 25 miljoen. Nederlandse bedrijven die geld willen ophalen door obligatieleningen te plaatsen via NPEX, kunnen een beroep doen op dit fonds van € 25 miljoen. Financiering van het MKB via de beurs wordt daarmee nog meer bereikbaar voor bedrijven die op zoek zijn naar vermogen om door te kunnen groeien. Het NPEX Ondernemersfonds maakt het mogelijk dat institutionele beleggers en particuliere beleggers, waaronder klanten en leveranciers, gezamenlijk het Nederlandse MKB financieren en draagt daarmee bij aan een positieve ontwikkeling van de Nederlandse economie.

Het NPEX Ondernemersfonds is bij de start gefinancierd door ABP met € 25 miljoen. Ook andere professionele partijen kunnen in de toekomst toetreden als financier van het fonds. Partijen die in bepaalde regio’s investeren zoals regionale ontwikkelingsmaatschappijen kunnen zich aansluiten bij het NPEX Ondernemersfonds of met het NPEX Ondernemersfonds mee-investeren. Het laatste geldt tevens voor partijen die zich concentreren op bepaalde sectoren of die bijvoorbeeld in duurzame projecten investeren.

Hoe werkt het?

Bij elke plaatsing van obligaties en bedrijfsleningen aan de MKB-Beurs NPEX, beoordeelt NIBC als beheerder van het NPEX Ondernemersfonds of het fonds wil beleggen in een deel (maximaal 25%) van de maximale uitgifte van een obligatie. Het NPEX Ondernemersfonds is initieel € 25 miljoen groot en volledig gefinancierd door ABP. Als dit volledige bedrag geïnvesteerd is, heeft het MKB voor minimaal € 100 miljoen via obligaties opgehaald op NPEX. Hiermee is een echte kapitaalmarkt voor het MKB ontstaan.

Door het uitgeven van achtergestelde obligaties neemt het eigen vermogen van MKB ondernemingen toe. Achtergestelde obligaties gelden als eigen vermogen. Met meer eigen vermogen zullen banken ook weer meer kunnen uitlenen. De kapitaalmarkt die nu is ontstaan voor het MKB helpt banken om door te financieren waardoor een katalysator om het MKB te financieren is ontstaan.

Toegang tot de kapitaalmarkt betekent voor MKB ondernemingen dat zij al vanaf € 500.000 een beursnotering op NPEX kunnen krijgen. Een beursnotering is positief voor MKB ondernemingen, want: het draagt bij aan de financiële discipline; het genereert publiciteit; het verleent een bepaalde status aan de onderneming én het biedt de mogelijkheid aan klanten en leveranciers om mee te investeren.

Belangrijkste voorwaarden

Om als MKB onderneming gebruik te kunnen maken van het Ondernemersfonds moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden gedaan worden:

  • Het betreft een obligatielening die is uitgegeven via NPEX
  • Vroegtijdig aflossen is niet mogelijk
  • De onderneming haalt het gros van haar omzet uit Nederland
  • De onderneming is niet actief in de vastgoed branche of is een financiële instelling
  • In de laatste 3 jaar, minimaal 1 jaar winstgevend
  • De onderneming heeft minimaal 3 jaarverslagen goedgekeurd door een externe accountant