Grootste financieringsplatform voor het MKB

Grootste financieringsplatform voor het MKB

Credion gaat haar eigen netwerk koppelen aan het onlineplatform van Symbid, waardoor financiering van het midden- en kleinbedrijf (MKB) veel eenvoudiger wordt. Verder is het nu voor het eerst mogelijk om automatisch de prestaties van de gefinancierde MKB-bedrijven periodiek te monitoren. Investeerders en geldverstrekkers krijgen zo het gewenste diepere inzicht in hun portefeuille.

Deze samenwerking is de eerste stap naar een interactief financieringsnetwerk waar geldverstrekkers, investeerders en ondernemers elkaar vinden, met het doel een efficiëntere kapitaalmarkt te creëren voor het MKB wereldwijd.

Credion faciliteerde in haar veertienjarig bestaan meer dan 6000 ondernemers voor een totaal bedrag van ruim EUR 8 miljard aan zakelijke financieringen, waarmee Credion een serieus marktaandeel heeft in de Nederlandse adviesmarkt voor MKB-bedrijfsfinanciering. Vanaf nu laat Credion de volledige financiering van haar MKB-relaties, met een geschatte financieringsbehoefte van circa 700  miljoen euro voor het jaar 2015, via het Symbid-platform lopen. Symbid en Credion hebben door deze samenwerking hét ‘go-to platform’ gecreëerd voor investeerders, geldverstrekkers, MKB-ondernemingen en ondernemers op zoek naar kapitaal omdat het nieuwe financieringsplatform zowel traditionele financieringsvormen als financiering via banken biedt als ook alternatieve financieringsvormen zoals aandelencrowdfunding.

Investeren in de toekomst van financiering “Wij zien het financieringsvolume op ons crowdfundingplatform exponentieel groeien evenals de vraag naar de meer traditionele MKB-financiering. De overeenkomst met Credion maakt dat Symbid zich kan door ontwikkelen tot een breed online financierings-, investeringsen monitoringplatform, waarin we naast aandelencrowdfunding ook alle andere financieringsvormen aanbieden.”, zegt Korstiaan Zandvliet, oprichter en CEO van Symbid. “Deze samenwerking is, naast de internationale uitbreiding, een belangrijke stap voor Symbid. Samen creëren we een veilige, online financieringsomgeving voor geldverstrekkers, investeerders en
ondernemers.”

“Samenwerken met andere bedrijven om nieuwe manieren van kapitaalvoorziening te verwezenlijken, is een kenmerk van onze bedrijfsfilosofie”, zegt Carlo van der Weg, directeur van Credion. “Het stroomlijnen van de manier waarop ondernemers de voor hen cruciale investering vinden, is een doel dat wij delen met Symbid. Het open financieringsplatform dat we nu creëren, maakt het mogelijk dat ook andere geldverstrekkende-, geldzoekendeen adviespartijen zich hierbij kunnen aansluiten. Volgens Jacob Nammensma, commercieel directeur van Credion biedt het ook volop kansen voor de verdere ontwikkeling van nieuwe MKB-financieringsproducten waarbij institutionele fundingpartijen hun front-, mid- en backoffice activiteiten door Credion en het Symbid-platform laten verzorgen: “Doordat de Credion-kantoren over een grote binnendienst beschikken, is Credion in staat om ook mid- & backoffice activiteiten aan te bieden op het gebied van tussentijdse revisierapportages en verdere beheeractiviteiten. Deze samenwerking zal het financieren van het MKB in Nederland revolutioneren en zal Credion in staat stellen haar relaties de meest efficiënte toegang tot kapitaal te bieden.”