De Schipper Groep opent Credion vestiging in Zeeland

De Schipper Groep opent Credion vestiging in Zeeland

Op 1 januari 2015 heeft de Schipper Groep een tweede Credion vestiging geopend Naast de vestiging in de regio Drechtsteden zal de Schipper Groep nu ook ondernemers in Zeeland voorzien van onafhankelijk financieel advies. Door een samenwerking aan te gaan met de onafhankelijke adviesorganisatie Credion heeft de Schipper Groep hiermee haar dienstverlening verder uitgebreid. Op deze manier wordt een totaalpakket aangeboden vanuit een onafhankelijke positie.

Financieren via  banken is de laatste jaren voor ondernemers een forse uitdaging Banken stellen strengere voorwaarden  aan bedrijven, waardoor het aantrekken van bancaire financieringen ook voor de komende jaren een issue zal blijven. Een flinke rem op het ondernemerschap’, aldus Ad Fröberg bestuurder van de Schipper Groep en mede directeur van de Zeeuwse Credion vestiging.

Bank onafhankelijk bedrijfsfinancieringen realiseren

"Binnen het MKB is een sterke behoefte aan advies en begeleiding in zakelijke financieringen. De Schipper Groep wil ondernemers een op maat gerichte advisering bieden zodat er voldoende financiële armslag is om te ondernemen. Door aansluiting bij Credion hebben wij de mogelijkheid deze aanvullende dienstverlening optimaal in te vullen”, geeft Ad Fröberg aan.

Credion is een keten van ruim 30, over het land verspreide vestigingen, die over ruim 30 verschillende bronnen van geld beschikken. Dit zijn bijvoorbeeld banken, lease- & factoringmaatschappijen, crowdfunders en investeerders. Door deze vele verschillende bronnen van geld en het gezamenlijk financieringsvolume zijn wij in staat meer bedrijfsfinancieringen te realiseren dan wie dan ook. “Ik merk dat veel ondernemers behoefte hebben aan professioneel advies en begeleiding om hun financieringsdoelen te realiseren. Maar dan wel door iemand met ruime ervaring in de zakelijke financieringsmarkt én door iemand die hen goed begrijpt, iemand die zelf ook ondernemer is." aldus Ad Fröberg. 

Vanuit Zeeland zullen Hans van Dienst en  Andy Croes zich bezighouden met de advisering en begeleiding in zakelijke financieringen. Zij beschikken beide over ruime ervaring in de advisering inzake ondernemingsfinancieringen. Zij zullen  samen met de ondernemers werken aan een creatieve invulling van hun financieringsbehoefte.

Credion

Het vertrouwen in de financiële sector is sterk afgenomen en het economische klimaat is erg turbulent. Een situatie waarin het voor ondernemingen lastig financieren is. Credion is een in 2001 opgerichte financiële adviesorganisatie die zich, als enige in Nederland, heeft gespecialiseerd in het aantrekken van vreemd vermogen in de breedste zin des woords voor MKB bedrijven. Door haar landelijke positie en haar vele begeleide transacties is Credion in staat meer kanalen open te breken voor financieringen zodat er naast de algemene banken ook alternatieve financieringspartijen aangeboden kunnen worden. Hier doet de klant van Credion haar voordeel mee.

Credion's credo luidt: "Credion realiseert geld om te ondernemen. Daar maken wij ons sterk voor". Wilt u meer weten over de vestiging Credion Zeeland te Goes (0113-25 33 11), dan kunt u contact opnemen met Andy Croes (06-21 711 697) of Hans van Dienst (06-50 698 637).

Wilt u meer weten over Credion, neemt u dan contact op met Jacob Nammensma van Credion Associatie, T 0513 - 65 68 77.