Credion expert op De Dag van de Vastgoedfinanciering

Credion expert op De Dag van de Vastgoedfinanciering

Op 19 maart komt de financiële sector samen met de vastgoedsector. Voor zowel beleggers, ontwikkelaars, adviseurs en bouwers worden diverse actuele financieringsvraagstukken behandeld.

Wat gaat de rente de komende jaren doen? Hoe kan je als belegger invloed uitoefenen op de opslag van de bank? In welke segmenten geloven de bestuurders van bankinstellingen? Welke financiële producten bieden zij aan en tegen welke voorwaarden? Hoe kijkt de bank naar de toekomst als het om vastgoedfinanciering gaat?

Credion, als partner van "De dag van de vastgoedfinanciering", zal als expert aandacht besteden aan: 

Hoe optimaal uw vastgoed te financieren in de huidige financieringsmarkt.

De dag van de Vastgoedfinanciering biedt meer dan alleen een doordacht hoofdprogramma. Zo kunt u ook een expertmeeting, Netwerksessie of de Themasessie Alternatieve Vastgoedfinanciering bijwonen.

Locatie: Novotel Amsterdam, Europaboulevard 10,1083 AD AMSTERDAM

Meer weten? Meldt u nu aan!