We zitten op de stoel van de ondernemer

We zitten op de stoel van de ondernemer

Martijn Dekker en Jack Zwarthoed hebben per 1 november hun krachten gebundeld in Credion Heerhugowaard, gespecialiseerd in de bemiddeling bij de aanvraag van financieringen voor het MKB. Op die manier combineert het duo hun jarenlange bankervaring met kennis op academisch niveau. Ze weten zich gesteund door een gerenommeerde accountantsorganisatie (Jongejan & Partners) en een vooraanstaande financiële dienstverlener (Van der Voort Groep). Kortom: ze hebben verstand van zaken en kennen de markt!

Martijn en Jack hebben beiden een bancaire achtergrond. Jack Zwarthoed koos in zijn jarenlange loopbaan bewust voor kleine banken vanwege het directe contact met de klant. In de loop der jaren fuseerden diverse banken tot een handvol grootbanken. Die schaalvergroting sloot niet meer aan op zijn ambities. Ook Martijn Dekker maakte, na het afronden van zijn studie master business administration aan Erasmus Universiteit Rotterdam, de overstap van een grootbank naar een kleiner bureau. “Wij willen op de stoel naast de ondernemer zitten. Daarom startten we op 1 november met Credion Heerhugowaard. Als financieel intermediair vullen wij het gat dat is ontstaan tussen het lokale MKB en de traditionele banken bij het realiseren van bedrijfskredieten.”

Weloverwogen keuze

Wie vandaag de dag een financieel advies-bureau begint, moet wel zeker zijn van zijn zaak. Dekker en Zwarthoed zijn dan ook niet over een nacht ijs gegaan voor ze gingen samenwerken. Gedegen marktonderzoek, persoonlijke afwegingen, onderlinge afstem-ming en openhartige besprekingen met een aantal experts leidden uiteindelijk tot een besluit. Afgelopen zomer namen ze afscheid van hun werkgevers. Vervolgens gingen ze op zoek naar een goed bereikbare, representatieve locatie die berekend is op de beoogde groei. 

Die werd gevonden aan de Galileistraat 69 in Heerhugowaard. Dat is in het hart van hun werkgebied, te weten: de HAL-regio en de ge-meenten Schagen en Hollands Kroon. Daar ligt hun netwerk en ze weten zich gesteund door de vermaarde Jongejan & Partners accountants-organisatie in Noord-Holland en Willem van der Voort van Van der Voort Groep, autoriteit op het gebied van kredieten en assurantiën. Als franchisenemer van Credion, autoriteit in advies in en begeleiding van bedrijfsfinancieringen, kunnen ze bovendien terugvallen op een landelijke organisatie. Dat is goed voor een schat aan ervaring, veel relevante kennis, een pallet aan financieringsmogelijkheden en een uitgebreid netwerk.

De klant staat centraal

“Wij richten ons primair op ondernemers in het MKB die behoefte hebben aan een zakelijk financiering. Voor hen gaan we actief op zoek naar een passende financieringsmogelijkheid. Daarvoor benaderen we niet alleen de bekende Nederlandse banken, we onderzoeken ook tientallen alternatieven. Als voormalig accountmanagers bij gerenommeerde grootbanken kennen we het klappen van de zweep. Bovendien weten we hoe de financiële wereld in elkaar zit. Kortom, we kennen de mensen en de mogelijkheden. Dat levert een scala aan mogelijkheden op. Anno 2014 zijn er ook andere manieren van financieren dan het traditionele zakelijke krediet bij de eigen bank. Er is de laatste jaren een enorme toename van zogenaamde gestapelde financieringsconstructies en van crowdfunding. Daarnaast zijn er diverse handelsbanken, buitenlandse partijen en particuliere investeerders die we kunnen benaderen. Het doel is het aanboren van gelden van derden op basis van de continuïteit en de rentabiliteit van de organisatie in combinatie met de levensvatbaarheid van een nieuw plan. Dit op basis van een creatieve en passende wijze waarin iedere onderneming maatwerk is. Als financieel intermediair werken we uitsluitend met betrouwbare partijen uit de financiële dienstverlening.”

Meer dan een bank

De voormalig bankiers mogen dan afscheid hebben genomen van hun voormalig werkgever, ze hebben niets tegen hun voormalig collega’s. “We onderhouden een prima relatie met diverse accountmanagers van de bekende banken in de regio. Alleen onze werkwijze kan afwijken van hun aanpak. Bij een kredietaanvraag kunnen we de eigen bank voordragen, maar ook alternatieven aankaarten. Als een ondernemer de zakelijke relatie met zijn bank in stand wil houden, nemen we dat als uitgangspunt. In die gevallen bereiden we de kredietaanvraag zodanig voor dat de fiat-teur van die bank die bij wijze van spreken alleen maar hoeft te ondertekenen. Dat is een kwestie van inzicht en ervaring. Daarnaast houden we de aanvrager mogelijke alternatieven voor. Wij richten ons daarbij niet tot één bank, maar op alle banken en diverse andere financiële partijen. De financiële markt verkennen kan grote voordelen opleveren, net als het idee om meerdere partijen te benaderen voor een financiering. De Nederlandse banken zijn in de regel terughoudend als het om financieringen gaat binnen het MKB. Vaak richten zij zich op één oplossing: hun oplossing! Ze hebben allemaal vergelijkbare producten en werken nauw samen met hun eigen verzekeringsmaatschappij. Niet elke ondernemer is daar bij gebaat. Neem seizoensgebonden bedrijven of de agrarische sector. In het hoogseizoen is er geen behoefte aan krediet, buiten het seizoen wel. Een reguliere bank speelt daar vaak nauwelijks op in. Dat geldt ook voor de afhandeling van een kredietaanvraag. Bedragen tot ongeveer een miljoen euro moeten tegenwoordig digitaal worden ingediend. Na verloop van tijd geeft de computer uitsluitsel. Dat is niet erg klantvriendelijk. Wij zijn van mening dat die aanvraag anders kan verlopen. Daarom gaan we altijd met de klant om de tafel zitten, bespreken we zijn wensen en zet-ten alle mogelijkheden op een rijtje. Ook kaarten we alternatieven aan. Wij zijn er voor de ondernemer.”

Vechten voor de klant

“Ons vakgebied is het bemiddelen bij de aanvraag van kredieten en bedrijfsfinancieringen. Daardoor heeft de ondernemer zijn handen vrij voor zijn eigenlijke werkzaamheden. We hanteren voor onze diensten een vaste fee bij de start van de werkzaam-heden en een succesfee als de overeenkomst wordt afgesloten. De eerste kennismaking is uiteraard geheel vrijblijvend en gratis. Bij voorkeur zoeken we de klant op, dat geeft ons een totaalbeeld van de organisatie. Op kantoor zijn ze ook van harte wel-kom, zowel tijdens als buiten kantoortijden. Omdat we verbonden zijn aan Credion, kunnen we putten uit de kennis en ervaring van een grote landelijke organisatie met jarenlange ervaring, gedegen vakkennis en integere partners. Samen met onze expertise is dat een gouden combinatie.” 

Klik hier voor het artikel als pdf-bestand.