VWGNijhof start Credion Arnhem

VWGNijhof start Credion Arnhem

Waar gaat het in de relatie tussen dienstverlener en klant uiteindelijk om? Om het delen van kennis en ervaring met als doel zo samen betere resultaten te creëren. Zo staat het verwoord in de missie van VWGNijhof. Samen betekent ook informeren naar de behoeften van de klant om daar vervolgens op in te spelen. VWGNijhof zet daarom drie nieuwe producten in de markt. Peter van Bussel en Wim van der Rijt leggen uit.

VWGNijhof is met 110 medewerkers verdeeld over de vestigingen Arnhem, Nijmegen en Wijchen één van de grootste zelfstandige accountantskantoren in de regio. “Met ruim zestig jaar ervaring, laagdrempelig, met veel persoonlijke aandacht voor onze cliënten stellen we de ondernemer centraal, zonder het belang van onze medewerkers uit het oog te verliezen. Dat klinkt natuurlijk eenvoudig, maar we maken het waar. Onze klantenportefeuille is breed en bestaat uit nationaal en internationaal opererende bedrijven in het MKB, die vertrouwen op juiste advisering tegen een goede prijs, want ook dat is belangrijk. Daar hoort een dienstverlening bij, die ondernemers in staat stelt vrijwel alle vragen bij ons neer te leggen. En die dienstverlening groeit steeds verder.”

Credion: realiseert bedrijfsfinanciering

Lisette van Hout (42 jaar) en Wim van der Rijt (48 jaar, RA en financieringsadviseur) zijn partners binnen VWGNijhof. Zij bouwen mee aan de ontwikkeling van het bedrijf. Wim van der Rijt: “Neem bedrijfsfinancieringen. Banken zijn uitermate terughoudend in het verstrekken van geld of het herfinancieren van leningen. Dat remt MKB-bedrijven in hun ontwikkeling. Wij zijn in april een partnership voor de regio Arnhem aangegaan met Credion, een financiële adviesorganisatie die is gespecialiseerd in het aantrekken van vreemd vermogen. Via Credion vindt de MKB-er andere financieringswegen, bijvoorbeeld via equity of crowd funding. Credion is een logisch gevolg van de gigantische veranderde financiële markt. Wij bieden onze klanten nu een gespecialiseerd financieringsadvies, onafhankelijk van banken. Uiteraard verzorgen wij zelf de advisering, wij blijven de contactpersoon, maar wij hebben met 27 aangesloten middelgrote innovatieve kantoren de beschikking over een groot financieel netwerk. Daarmee lossen we voor onze klanten belangrijke problemen op.”

MKS: verkoop het rendement

Accountancy is de laatste jaren sterk veranderd. De jaarrekening is noodzakelijk, maar eigenlijk niet meer dan een overzicht van het afgelopen boekjaar. De ondernemer heeft behoefte aan periodieke managementinformatie, die hem de mogelijkheid bieden snel en accuraat bij te sturen. Peter van Bussel: “Daarvoor gebruiken we het ManagementKompasSysteem. MKS is in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen in hun strategische planning. Het MKS maakt het effect van bedrijfsprocessen op het resultaat direct helder. Op basis van die inzichten kan de ondernemer gericht ingrijpen. Bovendien geven de uitkomsten een beeld van de prestaties ten opzichte van de best scorende bedrijven uit de branche. Dat zorgt voor continuïteit in de verbeteringsprocessen. MKS is een essentieel onderdeel van de dienstverlening van de ‘accountant nieuwe stijl’, de adviseur die naast de ondernemer staat en die hem helpt om op basis van recente gegevens te groeien.”

HRM: gemak voor de werkgever

Een accountant is tegenwoordig ook een gekwalificeerd HRM-adviseur. “Daarin onderscheiden we ons al jaren, onder andere met een zeer compleet loonpakket voor een perfecte salarisadministratie, volledig gedigitaliseerd, overzichtelijk en naar wens uit te breiden. Je krijgt geen loonstroken meer, maar alles is meteen inzichtelijk via een app. Het is dus compleet webbased en ontwikkeld door praktijkmensen. Dat is maar één onderdeel van ons HR-dienstenpakket, klanten kunnen bij ons bijvoorbeeld ook terecht voor arbeidsrechtelijke advisering. Degelijk en in de taal van de ondernemer. Dat hoort bij onze visie, wij zijn als VWGNijhof de complete dienstverlener, nu en in de toekomst, want ook onze branche ontwikkelt zich snel. Daarin zullen wij altijd voorop lopen, want dat zijn wij aan onze stand verplicht.”