AFM onderzoekt 'bijzonder beheer' banken

AFM onderzoekt 'bijzonder beheer' banken

AFM (Autoriteit Financiële Markten) is een onderzoek gestart naar het "bijzonder beheer" door banken. Deze afdeling behandelt ondernemers, vooral mkb'ers, die niet meer aan hun afspraken met de bank kunnen voldoen. De verkenning naar bijzonder beheer wordt onderdeel van een vervolgonderzoek op het gebied van de dienstverlening door banken bij onder meer de kredietverlening aan bedrijven. Momenteel zijn de maatregelen die banken treffen niet altijd proportioneel, waardoor de ontwikkeling van het mkb en het herstel van de Nederlandse economie geremd wordt. 

Credion maakt zich hard voor ondernemers. Bij Credion blijft het mkb beter in controle tijdens de geldverstrekking. Het vertrouwen in de financiële sector is sterk afgenomen en het economische klimaat is erg turbulent. Een situatie waarin het voor ondernemingen extreem lastig financieren is. Credion is een in 2001 opgerichte financiële adviesorganisatie die zich, als enige in Nederland, heeft gespecialiseerd in het aantrekken van vreemd vermogen voor MKB bedrijven.

Door haar landelijke positie en haar vele begeleide transacties is Credion in staat meer kanalen open te breken voor financieringen zodat er naast de algemene banken ook alternatieve financieringspartijen aangeboden kunnen worden. Credion heeft contacten met meer dan 30 bronnen van geld, zeg maar van crowdfunding, algemene banken tot equity. Hier doet de klant van Credion haar voordeel mee. Credion's credo luidt: “Credion realiseert geld om te ondernemen. Daar maken wij ons sterk voor”.