Bentacera en Credion gaan samenwerking aan

Bentacera en Credion gaan samenwerking aan

Het Friese accountantskantoor Bentacera met 6 vestigingen en 220 medewerkers is een partnership aangegaan met Credion met als doel het optimaal gefinancierd krijgen van het MKB met het aantrekken van (alternatieve) financieringsbronnen om hun ondernemersdoelen te bereiken.

‘Binnen het MKB is een sterke behoefte aan advies en begeleiding in zakelijke financieringen’, stelt Gooitzen Boonstra, Algemeen Directeur van Bentacera. ‘Wij leveren door de samenwerking met Credion een extra toegevoegde waarde voor onze relaties, maar ook voor niet Bentacera relaties. Door onze onafhankelijke positie ten opzichte van de banken en door de toegang tot de vele alternatieve financieringsproducten die er inmiddels zijn middels Credion, zijn we verheugd om de samenwerking aan te kondigen. 

“Vanuit ons kantoor in Leeuwarden zullen we een specialistisch financieringscentrum inrichten met specifiek door Credion opgeleid Bentacera personeel. Credion is voor ons een interessante partner omdat zij als associatie een aanbod heeft van meer dan 30 bronnen van geld, zeg maar van crowdfunding, algemene banken tot equity. Daarnaast zien wij dat al een groot aantal gerespecteerde collega accountantskantoren zich ook bij Credion hebben aangesloten zodat er binnen Credion een exclusief samenwerkingsverband ontstaat waarbinnen ook weer kennisdeling binnen de sector plaatsvindt’ aldus vennoot Johan Diks.

Profiel Credion

Het vertrouwen in de financiële sector is sterk afgenomen en het economische klimaat is erg turbulent. Een situatie waarin het voor ondernemingen extreem lastig financieren is. Credion is een in 2001 opgerichte financiële adviesorganisatie die zich, als enige in Nederland, heeft gespecialiseerd in het aantrekken van vreemd vermogen voor MKB bedrijven. Door haar landelijke positie en haar vele begeleide transacties is Credion in staat meer kanalen open te breken voor financieringen zodat er naast de algemene banken ook alternatieve financieringspartijen aangeboden kunnen worden. Hier doet de klant van Credion haar voordeel mee. Credion's credo luidt: “Credion realiseert geld om te ondernemen. Daar maken wij ons sterk voor”.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de opening van deze nieuwe Credion vestiging, dan kunt u contact opnemen met Gooitzen Boonstra: (0513) 63 76 37. Wilt u meer weten over Credion, neemt u dan contact op met Jacob Nammensma van Credion Associatie: (0513) 65 68 77.

Credion
Agora 2
8934 CJ Leeuwarden
T (058) 28 44 599