Credit rating, iedere ondernemer wil een voldoende scoren

Credit rating, iedere ondernemer wil een voldoende scoren

De financiële wereld maakt gebruik van credit rating analyse om kredietrisico’s in te schatten. Een credit rating is een oordeel over de kredietwaardigheid van de onderneming en wordt weergegeven als een “rapportcijfer”. Maar hoe wordt het rapportcijfer van de onderneming bepaald?

Dagelijks krijgen ondernemers ongemerkt met credit rating te maken. Bankiers analyseren periodiek de credit rating en bij een financieringsaanvraag wordt de rating opnieuw berekend. Leveranciers van de ondernemer monitoren het betalingsgedrag en informeren naar de scores bij informatiehandelshuizen zoals Graydon en Credit Safe. Helaas worden deze analyses niet transparant met de ondernemer besproken en bent u veelal onvoldoende hierop voorbereid.

Rapportcijfer

Iedere bankinstelling is bij de introductie van de Basel2 regelgeving, verplicht een ratinganalyse uit te voeren. Deze gemaakte rating geldt als basis voor de kredietrisico analyse van de kredietportefeuille. De gestandaardiseerde wereldwijde werkwijze is een groot voordeel bij de risico analyse, maar bij het huidige verslechterde bankklimaat meteen een algehele achteruitgang bij de kredietverstrekking. Wel of geen kredietverstrekking, tegen welke voorwaarden en tarifering hangt af van de behaalde rating.

Gecertificeerde credit rating

Het op eigen initiatief verstrekken van een gecertificeerde credit rating aan kredietverschaffers is een belangrijk hulpmiddel om inzicht te verschaffen in het risico profiel en helpt om de kredietbehoefte toch verstrekt te krijgen. Nu de markt van alternatieve financieringsvormen sterk groeiende is en tegelijkertijd ook de eerste ‘default’ situaties zich aandienen, helpt credit rating deze alternatieve financieringsplatformen. Een gedegen risico inschatting en helpt bij de beoordeling van de aanvraag en helpt bij het onderbouwd verlagen van risico-opslagen. Goed onderbouwen van de echte risico’s.

Het onderbouwen en goed toelichten van de risico’s, betekent dat de risico opslagen kunnen worden gestabiliseerd of zelfs worden verlaagd. Een verlaging van het  risicoprofiel, betekent een win-win situatie, immers de bank zelf krijgt ook meer armslag in de kredietverstrekking, omdat met dezelfde fundingsvolume meer kan worden uitgeleend. De banken zien inmiddels in dat het bespreken van de eigen bankrating analyse met ondernemers en financieringsexperts voor de bank zelf ook voordelen oplevert.

Ook banken moeten kunnen bestaan en een gezond rendement behalen om te kunnen bijdragen aan het financieren van het MKB. Maar we gaan wel uit van een faire tarifering op basis van een reële risico opslag. In een open discussie wordt inzicht in het feitelijke risico profiel van het bedrijf. Banken staan open om op valide grondslagen de tarieven bij te stellen. Veelal betekent dit een besparing en een eerlijke risico beoordeling. Dit is toegevoegde waarde voor de MKB ondernemer.