Blömer accountants en adviseurs business partner Credion

Blömer accountants en adviseurs business partner Credion

Blömer accountants en adviseurs uit Nieuwegein gaat als business partner samenwerken met het landelijk samenwerkingsverband Credion. Credion richt zich op het adviseren van ondernemingen bij het optimaliseren en aantrekken van mkb-financieringen. In het kader van deze samenwerking is een nieuwe vennootschap opgericht: MKB Finnovatie B.V.

Deze vennootschap gaat zich actief op de markt presenteren als adviseur van bedrijfsfinancieringen voor het MKB.

‘Binnen het mkb is een sterke behoefte aan advies en begeleiding in zakelijke financieringen’, stelt Hans Odijk, partner van Blömer. ‘Wij verwachten met de dienstverlening van Credion een extra toegevoegde waarde voor onze relaties, maar ook voor niet Blömer relaties, te kunnen leveren. Door onze onafhankelijke positie ten opzichte van de banken en door de toegang tot de vele alternatieve financieringsproducten die er inmiddels zijn, is Credion vaak in staat financiering voor ondernemingen te realiseren. Voor het creëren van deze meerwaarde heeft MKB Finnovatie een franchise overeenkomst getekend met Credion.’

Gerrit Verkerk en Henk Westland, mede aandeelhouders MKB Finnovatie en beiden ex-bankiers in de regio Utrecht, zullen zich met de dienstverlening van MKB Finnovatie / Credion bezighouden en het mkb voorzien van een persoonlijk en op maat gemaakt financieringsadvies.

Concreet zal MKB Finnovatie B.V. de volgende diensten gaan aanbieden:
•het ondersteunen van bedrijven bij het verkrijgen van financieringen;
•het optimaliseren van financieringsstructuren voor bedrijven;
•het voeren van het beheer over de lopende financieringen bij bedrijven, waaronder het verzorgen van rapportages;
•het begeleiden van bedrijven bij financieringsproblemen, bijvoorbeeld indien bijzonder beheer van toepassing is.

Gerrit Verkerk, directeur van MKB Finnovatie: ‘Met dit business partnerschap met Credion en Blömer gaat MKB Finnovatie mkb-bedrijven ondersteunen de noodzakelijke financieringen te verkrijgen en zullen wij bedrijven ondersteunen in het gehele traject van een financiering. MKB Finnovatie sluit een samenwerkingsverband, waarbij ‘elkaar aanvullen’ voorop staat. En dat in de driehoeksrelatie met Credion en de klant.’