Crowdfunding voor de bouw

Crowdfunding voor de bouw

“Maak het sexy, maar verwacht geen wonderen”Je hebt een idee, en de bank zegt nee. Wat dan? Directeur Carlo van der Weg van bedrijfsfinancier Credion Nederland geeft een aantal tips hoe geld in te zamelen via internet, het zogenoemde crowdfunding. Dat kan ook voor bouwondernemingen interessant zijn, maar hij zegt ook eerlijk: “crowdfunding is geen wondermiddel en kom je met lege handen, dan gaat het sowieso niet”.

Nederlanders investeerden vorig jaar 32 miljoen euro via crowdfunding in meer dan 1.250 projecten en ondernemingen, zo becijferde de crowdfunding consultancy Douw & Kooren. Daarbij ging 1,3 miljoen naar goede doelen projecten, 2,9 miljoen naar creatieve projecten en maar liefst 27,8 miljoen naar ondernemingen. Zowel het in 2013 opgehaalde bedrag als het aantal gefinancierde projecten verdubbelde ten opzichte van 2012. Wereldwijd gaat er in crowdfunding een bedrag om van tussen de 2,2 en 4,5 miljard euro. Dus, zou je zeggen, moeten daar ook kansen zijn voor bouwondernemingen. “En die zijn er ook,” zegt Van der Weg.

Crisis

Credion is op het gebied van financieringsvraagstukken partner van Bouwend Nederland. Het adviesbureau heeft 23 franchisekantoren en zo’n vijftig adviseurs door het gehele land. Zij adviseert over kredietverlening in de breedste zin van het woord. “We zijn geen accountant of verzekeringsintermediair. Ons advies is onafhankelijk,” aldus Van der Weg. Hij ziet de financieringsbehoefte als gevolg van de crisis de afgelopen drie jaar groeien. “Dat is soms in de directe lijn met bouwers, maar ook komt het voor dat de aannemer wil dat een klant wordt gefinancierd, zodat hij eindelijk dat werk kan bouwen.”

Mix

Als de bank ‘nee’ zegt, zijn er volgens Van der Weg andere mogelijkheden. “Als je iets wilt, adviseren wij allereerst de bestaande relatie met je bank goed te houden en alternatieven te zoeken voor uitbreiding van je werkkapitaal. Je kunt je bank nooit zomaar inruilen of vervangen door crowdfunding. Je kunt wel kijken naar een mix: bijvoorbeeld financiering op basis van objecten (debiteuren, auto’s of panden), op achtergesteld geld of aandelenkapitaal, aangevuld met crowdfunding. In die combinatie kom je vaak nog wel tot succesvolle oplossingen.”

Sexy

Van der Weg noemt crowdfunding zeker geschikt voor de bouw. “Bij veel bouwbedrijven zitten de grootste financieringsproblemen bij de projectfinanciering. Op dat vlak moet je als bouwsector gebruik maken van het beschikbare geld dat er in dit land best nog wel is. Stel je wilt een scholengemeenschap bouwen, waarvoor grote investeringen nodig zijn. Via crowdfunding kun je mensen aanbieden dat ze voor een deel eigenaar van die school worden en daar iets tegenover stellen. Voorwaarde is dat je je alternatieve investeerders ook iets hebt te bieden. Je moet zoeken naar het raakvlak waarom het voor mensen interessant is te participeren. Het moet ‘sexy’ zijn. Met een investeringsplannetje en een historische jaarrekening alleen kun je mensen niet interesseren en duurt het te lang voordat je je geldbehoefte hebt gedekt.”

Lege handen

De wereld van de crowdfunding is ingewikkeld. Er zijn wereldwijd zo’n 1.400 verschillende websites die zich ermee bezig houden. Van der Weg: “Het vergt zeker kennis. Het hangt een beetje van je behoefte af welk platform voor jou het meest geschikt is. Bovendien heb je verschillende soorten van crowdfunding: van investeringskapitaal met rendement tot meerjarige leningen met rente en aflossing. Echter, de investeerder vindt het sowieso belangrijk dat de ondernemer zelf ook bijdraagt. Als je boodschap is: “Ik heb geld nodig, ik heb niets, wie kan mij helpen”, dan is je kans op succes erg klein. Met lege handen hoef je niet naar een crowd toe te komen.“

1+1=3

Henk Rooseboom van Credion Drachten financierde onder andere via crowdfunding onlangs de aankoop van een pand alsmede de 5 ton kostende verbouwing voor een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Friesland. De Triodos Bank wilde slechts 80 procent van de financiering doen, onder de voorwaarde dat er 2 ton achtergesteld kapitaal verworven zou worden. “Die heb ik via crowdfunding uit mijn eigen netwerk kunnen realiseren via vier investeerders,” zegt Rooseboom. De investeerders (particulieren en een stichting) wilden de bouw uit ideële motieven ondersteunen, maar krijgen bovendien 7 procent rente op hun inleg. “Als je een gedegen plan neerlegt en je mensen kunt vinden die affiniteit hebben met het project, dan kun je met een beetje geluk op korte termijn over het geld beschikken. Het alternatieve circuit gaat zoveel sneller dan banken, omdat hier geldt: 1 + 1 = 3.”

5 ton

verbouwing

80%

financiering

2 ton

achtergesteld kapitaal via crowdfunding

7%

rente