Alternatieve financiering onderontwikkeld

Alternatieve financiering onderontwikkeld

Een veel gehoord probleem in deze tijden van crisis: stokkende kredietverlening. VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten daarom al enige tijd voor het inzetten van vermogen van verzekeraars en pensioenfondsen. Deze zomer kwamen verzekeraars met een veelbelovende eerste aanzet: een fonds van 170 miljoen euro om MKB-bedrijven met acute financieringsproblemen uit de brand te helpen. Het fonds moet zich met name gaan richten op startende ondernemers, ondernemers die vroeger net binnen de kredietcriteria vielen maar nu niet meer en MKB bedrijven in krimpende sectoren.

Op zoek naar alternatieven

Carlo van der Weg, algemeen directeur van Credion, vertelt over de ontstaansgeschiedenis van het fonds en zijn rol hierbij. "In 2008, toen de crisis begon, werd de Taskforce Kredietverlening in het leven geroepen omdat het voor bedrijven steeds lastiger werd om aan financiering te komen. Wij waren hier ook een partij in en kregen van het ministerie van EZ de vraag wat de overheid nog meer kon naast de bestaande regelingen die ze al hadden om kredietverlening te stimuleren."

In het plan dat Van der Weg vervolgens schreef, stelde hij dat veel instituten geïnteresseerd zijn om te investeren in het MKB, maar hiervoor niet een bancair kanaal willen starten. Daarom moest er voor buitenlandse banken en verzekeraars die het MKB willen financieren een organisatie komen die het werk kan doen. Van der Weg: "Maria van der Hoeven, destijds minister van Economische Zaken, vond dat een goed idee en mede dankzij de subsidie die zij heeft verleend is CCQ Ondernemersdesk ontstaan. Dit is een platform dat de aanvraag, administratie en het beheer van MKB kredieten verzorgt."

Nadat dit platform in 2010 was gestart, bleef van der Weg met Credion betrokken bij het onderzoek dat verzekeraars vervolgens deden om te kijken welke bijdrage zij kunnen leveren om de vastlopende MKB-financiering weer op gang te krijgen. De uitkomst hiervan is dus een fonds van 170 miljoen euro. Van der Weg: "De vraag is nu hoe we dit op korte termijn concreet gaan maken. Hierbij kun je denken aan een vastgoedfinancieringsproduct, eigen gebruik voor ondernemers, een debiteurenfinancieringsproduct, etc. Vanuit de CCQ Ondernemersdesk kunnen we dergelijke producten vervolgens begeleiden."

Onderontwikkeld

In Nederland loopt nu nog 80% van de MKB-financiering via banken. Ter vergelijking: in de Verenigde Staten is dit 25%. Van der Weg: "Vroeger was het duidelijk: als je geld nodig had, dan ging je naar een bank. Omdat de banken door Europa aan stringentere richtlijnen gebonden zijn (Basel III normen, red.), is het voor MKB bedrijven lastiger om financiering te krijgen. In de VS zie je al veel langer dan banken steeds zwaardere eisen aan bedrijven stellen voordat ze een lening verstrekken. Je moet resultaten laten zien, genoeg eigen vermogen inbrengen, etc. Waar het in de VS al lang gebruikelijk is om via andere wegen aan financiering te komen, bijvoorbeeld via investeringsmaatschappijen, is dit in Nederland eigenlijk nog onderontwikkeld." Sinds het begin van de crisis merkt Van der Weg dat het moeilijk is om bancaire financiering rond te krijgen. Van der Weg: "Wij maken op dit moment eigenlijk alleen nog combinaties. Als een ondernemer een miljoen euro nodig heeft voor een nieuw pand en zelf twee ton heeft, dan vragen we vier of vijf ton aan een bank en voor het resterende bedrag zoeken we een investeerder."

Gat in de markt

Van der Weg ziet een enorme kans voor alternatieven zoals buitenlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen. "Nu investeren zij hun kapitaal in het buitenland, maar ook in Nederland kunnen zij tegenwoordig goed rendement maken." Het fonds van 170 miljoen euro moet volgens hem vooral worden gebruikt voor het kleinere MKB. "Dan hebben we het over bedragen tot 300.000 euro, daar zit echt het grote probleem", aldus Van der Weg. "Daar vinden banken dat ze te weinig rendement kunnen maken en te veel maatwerk moeten leveren. Voor een dergelijk fonds is dit een gat in de markt." Het fonds van 170 miljoen euro leidt wat Van der Weg betreft tot meer. "Het is natuurlijk veel geld, maar als je gemakshalve uitgaat van 300.000 tot 400.000 euro financiering per bedrijf, dan kun je zo’n vijftig bedrijven helpen. Dat zet nog geen zoden aan de dijk, daarvoor moet je toewerken naar een fonds met een veelvoud van die 170 miljoen euro. Dit fonds is dus vooral een goede aanzet. Als het succesvol blijkt te zijn, gaan hopelijk meer partijen meedoen."

Geïnteresseerd?

Heeft u MKB krediet, ondernemerskrediet of alternatieve financieringsvormen nodig? Bent u starter en zoekt u starterskapitaal? Heeft u grondfinanciering, scheepsfinanciering of durfkapitaal nodig voor een bedrijfsovername of de financiering van uw bedrijfs onroerend goed? Of bent u benieuwd wat crowdfunding, factoring, financial lease of payrolling voor uw bedrijf kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op, want Credion realiseert graag uw bedrijfsfinanciering!