Bank en boer spreken elkaars taal vaak niet

Bank en boer spreken elkaars taal vaak niet


Zelfs als zowel de bankier als de ondernemer met een Twents dialect praten blijken ze elkaar nog niet te begrijpen. Peter Hutten, van Credion, helpt boeren bij het rond krijgen van financieringen en ziet in de praktijk nog veel misgaan. Dit bleek tijdens de bijeenkomst van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) over de Deutsche Bank.

'Ik voel me soms net een tolk', zegt Hutten over de gesprekken die hij samen met boeren en bankiers voert. 'Een bankier spreekt niet meer de taal van de ondernemer.' Sinds 2006 heeft Hutten een eigen bedrijf. Voor die tijd werkte hij onder meer twaalf en half jaar voor de Rabobank. Iets wat ook vaak fout gaat is dat de bankier op de stoel van de ondernemer gaat zitten. Dit werd vooral duidelijk wanneer het onderwerp melkquotum ten sprake kwam. 'Ik kon via talloze berekeningen aantonen dat melkquotum kopen goedkoper was dan leasen, maar toch wilde banken geen quotum financieren.'

De laatste tijd zijn banken weer wat meer bereid melkquotum te financieren. 'Maar wat de zaak nog vreemder maakte was dat ze bij problemen met de liquiditeit wel de aflossingen wilde stopzetten wanneer er leasemelk was aangekocht. Daar kon je ook quotum voor kopen.' Hutten geeft aan dat banken niet kunnen verwachten dat ondernemers op hetzelfde niveau zitten, maar aan de andere kant kan de ondernemer niet verwachten dat de bank weet wat er gebeurt op het bedrijf. Wanneer de zaken goed op orde zijn kan er nog altijd veel, hoewel er feitelijk nog maar twee banken over zijn die kredieten verlenen aan boeren. 'Dat zijn de Rabobank en de ABN Amro. De ING haalt alleen wat krenten uit de pap.' Door het kleine aantal banken worden de zaken er niet makkelijker op, 'maar het glas is nog steeds halfvol in plaats van half leeg.'

Naast de banken zijn er maar weinig alternatieven voor boeren over. Hutten geeft aan dat de boeren een beroep kunnen doen op de bijzondere bijstand waar een maximum op zit. ´Andere mogelijkheden zijn erfpacht, familie en private gelden.´ Aan alle alternatieven zitten haken en ogen. Zo krijgt een ondernemer bij leningen van private gelden te maken met rentes van 8 tot 15 procent. ´Dit kan als een overbrugging gebruikt worden om daarna alsnog een lening via een bank aan te gaan, maar anders is het geen optie.´ Helma Lodders van de VVD gaf tijdens de bijeenkomst van de Dutch Dairymen Board (DDB) ook nog aan dat crowdfunding en kredietunies in de toekomst kunnen helpen bij financieringen.

Hutten benadrukt dat het noodzakelijk is dat de boeren in het noorden van Nederland blijven. Verdwijnen die dan verdwijnt er veel werkgelegenheid. Het gaat niet alleen om de veehouder, maar ook om de voerleverancier, de fabrikant van melkapparatuur etc. Nu blijken banken echter steeds vaker ondernemers te blokkeren. 'Bankiers wordt niet meer geleerd om zelf na te denken. Ze vullen de cijfers in en dan staat het licht op groen of rood.' Dit verklaart ook waarom het een drama is om na ziekte, een misoogst of brand weer een financiering te krijgen. Hoewel Hutten zelfs aangeeft dat dit wellicht heel zwart-wit is blijkt het toch vaak de praktijk van vandaag de dag te zijn.

Geïnteresseerd?

Heeft u MKB krediet, ondernemerskrediet of alternatieve financieringsvormen nodig? Bent u starter en zoekt u starterskapitaal? Heeft u grondfinanciering, scheepsfinanciering of durfkapitaal nodig voor een bedrijfsovername of de financiering van uw bedrijfs onroerend goed? Of bent u benieuwd wat crowdfunding, factoring, financial lease of payrolling voor uw bedrijf kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op, want Credion realiseert graag uw bedrijfsfinanciering!