Nieuwe regelgeving ingrijpend voor banken

Nieuwe regelgeving ingrijpend voor banken

Nederlandse banken moeten ingrijpende maatregelen nemen om te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving die vanaf 2015 ingaat. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG in opdracht van VNO-NCW. De maatregelen worden over ruim 2 jaar onder meer genomen om de risico's te beperken en te zorgen voor meer transparantie en een betere informatievoorziening. Volgens KPMG leiden de nieuwe regels echter tot een afname van de kredietverstrekking en tot een stijging van de kosten voor kredietverstrekking. Ook zouden klanten minder opties hebben bij het kiezen van een bank.

Spaargeld

"Nederlandse banken zijn in beperkte mate in staat spaargeld aan te trekken en afhankelijk van de internationale markt", aldus Carola Steenmeijer van KPMG. "Volgens de nieuwe regels moeten de banken straks meer kapitaal aanhouden, terwijl juist de financiering van de kapitaalmarkt in Nederland onder druk staat. Daarnaast zullen de banken geconfronteerd worden met hogere financieringskosten en een lager resultaat uit de overige bankdiensten", stelt Steenmeijer. "Voor Nederlandse banken betekent dit dat zij zonder ingrijpende aanpassingen aan hun dienstverlening en het bankbedrijf niet kunnen voldoen aan de eisen die vanaf 2015 aan hen worden gesteld."

Primaire bron

Steenmeijer geeft aan dat banken voor Nederlandse bedrijven vanouds de primaire bron van kredietverlening zijn. "Gezien het feit dat Nederlandse bedrijven sterk internationaal georiënteerd zijn en dus sterk internationaal opereren, is de kernfunctie van de banken essentieel voor de Nederlandse economie. Anders dan in het buitenland kunnen Nederlandse banken deze kernfunctie slechts beperkt vervullen op basis van het aantrekken van particulier spaargeld. Deze spaargelden worden door pensioenfondsen vooral buiten Nederland belegd en zijn hierdoor niet beschikbaar om via de bancaire kredietverlening in de Nederlandse samenleving te investeren. Daarom zijn de Nederlandse banken voor kun kredietverlening aangewezen op de internationale kapitaalmarkten." Volgens Steenmeijer is het duidelijk dat de banken met uitsluitend kostenbesparingen niet in staat zullen zijn om aan de regelgeving te voldoen.

Geïnteresseerd?

Heeft u MKB krediet, ondernemerskrediet of alternatieve financieringsvormen nodig? Bent u starter en zoekt u starterskapitaal? Heeft u grondfinanciering, scheepsfinanciering of durfkapitaal nodig voor een bedrijfsovername of de financiering van uw bedrijfs onroerend goed? Of bent u benieuwd wat crowdfunding, factoring, financial lease of payrolling voor uw bedrijf kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op, want Credion realiseert graag uw bedrijfsfinanciering!