Voor een goed plan is altijd geld

Voor een goed plan is altijd geld

Als ondernemers zorgen voor beter onderbouwde plannen vergroot dat de kans op financiering. Dat zeggen althans negen financiële experts tijdens een open discussie over het onderwerp kredietverlening. Dat bedrijven momenteel lastig krediet verkrijgen alleen omdat de banken meer of hogere eisen stellen, is geen terechte zienswijze, menen zij. Bedrijven roepen dat de banken niet over de brug komen. Banken claimen dat ondernemers niet met investeringen komen, of dat de aanvragen niet goed onderbouwd zijn. Of dat bedrijf en plan wel goed zijn, maar dat de markt niet deugt. Een financieel adviseur biedt vaak uitkomst, weet Michael Bakker van Ontwikkelingsmaatschappij REWIN. Hij ging met zes financiële intermediairs en twee bankdirecteuren rond de tafel om vrijuit over de actuele kredietverlening te debatteren.

Misverstand

Bakker sprak in 2011 met ongeveer 120 ondernemers die financiering van hun plannen zochten. De voormalig bankier adviseert ondernemers in de beginfase van hun financieringsvraagstuk. Uiteindelijk verwees hij vorig jaar 24 kansrijke ondernemers bij hun financieringsaanvraag door naar een specialist. Bakker: 'Ik functioneer als een soort huisarts. Doe een intake, lees het plan, schat de kansen in, maar heb niet de tijd en het budget om het hele traject te doen.' Hij koppelde de ondernemers daarom aan de juiste intermediair die vervolgens zorgde voor een goed onderbouwd plan richting de bank. De banken honoreerden 21 van de 24 aanvragen, goed voor ruim acht miljoen euro krediet en een honderdtal nieuwe arbeidsplaatsen. Dat de banken alle aanvragen categorisch afwijzen is inderdaad een misverstand, zegt accountant Marc van Can. 'Ik vind dat ze nog redelijk meedenken. Soms is het beter voor de bank om de stekker eruit te trekken, maar gaan ze toch mee.' Financieel adviseur Ton van Baardewijk ziet dat ook. 'Zelfs in moeilijke sectoren, zoals de bouw. Je hebt voor een succesvolle recovery wel een goed plan nodig, met een uitgebreide analyse van de oorzaak.'

Geen halfbakken dossiers

Nog niet zo heel erg lang geleden was het verkrijgen van krediet wel eens te gemakkelijk, maar nu is iedereen terughoudend, ziet adviseur Nino Obbes. 'Het is een andere tijd die vraagt om andere competenties. Ook van ondernemers. Daarom is het zo belangrijk om een ondernemer te ondersteunen bij zijn plannen en het realiseren daarvan.' Adviseur Ton Haverkamp ervaart wel dat de accountmanagers van de banken al aan de voordeur drempels opwerpen en de aanvragen tegenhouden, iets waar de twee aanwezige bankdirecteuren het niet mee eens zijn. Alle aanwezigen zijn het er wel over eens dat de accountmanager die als eerste een aanvraag beoordeelt een lastige maar belangrijke positie inneemt. Bankier René Kerstens: 'De accountmanager moet ook bankier zijn en geen valse verwachtingen wekken. We moeten er aan de voorkant meer energie in stoppen, meer de dialoog aangaan en beter uitleggen waar we een afweging op baseren.' Adviseur Peter Schuitmaker: 'De capaciteit bij de banken is beperkt, terwijl het aantal dossiers toeneemt. Je moet dus met een degelijk plan aankloppen bij je financier: volledig, haalbaar en goed onderbouwd.'

Samen plannen ontwikkelen

Intermediair Christ van de Lindeloof: 'Het slagingspercentage is bij ons ook niet gedaald, wel het aantal aanvragen.' Daarnaast zijn de doorlooptijden veel langer en zijn de trajecten arbeidsintensiever.' Over het algemeen zijn de aanvragen via een specialist ook beter, zegt bankier Peter Hofwegen. 'Dat klopt', zegt zijn collega Kerstens. 'Maar we willen wel altijd de ondernemer zelf kritisch in de ogen kijken.' Hofwegen weer: 'De meest succesvolle deals van de afgelopen tijd zijn het resultaat van een integrale benadering. Dat betekent de bank in een vroegtijdig stadium betrekken en samen de plannen ontwikkelen. Dan is de kans van slagen het grootst.' Van de Lindeloof: 'Je moet wel frank en vrij van gedachten kunnen wisselen. Dat kan niet altijd met een bank erbij.' Nino Obbes: 'Je moet als ondernemer de bank meenemen in de ontwikkeling van je bedrijf. En als zich een pessimistisch scenario ontrolt, moet je zorgen voor een plan B. Ik heb maandelijks overleg met mijn klanten. Dan kun je scenario's ontwikkelen en tijdig maatregelen nemen.'

Bakker van REWIN: 'Als een accountmanager van de bank vanaf het begin betrokken is, wordt het plan ook zijn kindje. Aan de andere kant: deze aanpak werkt niet voor jonge ondernemers. Als die telkens opnieuw hun huiswerk moeten doen, werkt het niet. De bank verliest dan het vertrouwen in de starter.' Hofwegen: 'Jongeren en starters vinden hun weg binnen de bank op een andere manier. In 2011 hielpen wij dertigduizend starters via internet aan een krediet.'

Buiten de bank kijken

Banken zijn terughoudend in het financieren van verliezen, maar nemen wel hun verantwoordelijkheid als het nodig is, zeggen Kerstens en Hofwegen. 'Ondernemers komen vaak zelf te laat in actie. Het is soms vijf voor twaalf als wij er aan te pas komen', vindt adviseur Peter Schuitmaker. Ze moeten realistischer zijn en op tijd in actie komen, om ook buiten de banken te kunnen kijken, zegt Bakker. De toegevoegde waarde van een adviseur bij het verkrijgen van toegang tot de markt van informal capital is dan ook groter, vindt Van Baardewijk. Om de mogelijkheden buiten de banken te vergroten kijkt REWIN samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij naar de mogelijkheid om een regionaal netwerk van informal investors op te zetten.

Eisen

Stellen banken tegenwoordig aanvullende eisen? Hofwegen: 'Ik denk het niet.'. Kerstens: 'Vastgoed, dat is wel moeilijker geworden.' Vooral de omgeving is moeilijker geworden, zegt Bakker. 'En daarmee het aanvragen.' Kerstens: 'Natuurlijk zijn historie en actualiteit belangrijk, maar we kijken meer vooruit. Hoe onderbouwd en taakstellend is de aanvraag. We willen verantwoord financieren. Zonder me te willen verschuilen: de toezichthouders verplichten ons ook daartoe.' Het zal hierdoor voor een bank lastiger worden om zich op productniveau te onderscheiden, door toegenomen eisen, meer regulering en protocollering. Van Baardewijk: 'Daar ligt de kern. Het juist verwoorden van de aanvraag wordt nog belangrijker. De banken zullen hun budget verdelen over de beste cliënten.'

Zeven tips

Na twee uur intensieve discussie komt de groep tot een aantal adviezen voor ondernemers die krediet zoeken:

  1. Betrek vroegtijdig alle partijen;
  2. Wees open en transparant. Durf ook te zeggen wat niet goed is;
  3. Schakel een professionele adviseur in;
  4. Focus niet op één plan, maar zorg voor alternatieven;
  5. Zorg voor een solide bedrijfsvoering, anders ben je geen financiering waard;
  6. Denk in scenario's en neem maatregelen;
  7. Wees realistisch en durf je kwetsbaar op te stellen.

Geïnteresseerd?

Heeft u MKB krediet, ondernemerskrediet of alternatieve financieringsvormen nodig? Bent u starter en zoekt u starterskapitaal? Heeft u grondfinanciering, scheepsfinanciering of durfkapitaal nodig voor een bedrijfsovername of de financiering van uw bedrijfs onroerend goed? Of bent u benieuwd wat crowdfunding, factoring, financial lease of payrolling voor uw bedrijf kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op, want Credion realiseert graag uw bedrijfsfinanciering!