Krediet krijgen zal nog jaren lastig blijven

Krediet krijgen zal nog jaren lastig blijven

'Ik denk dat we nog wel enkele jaren blijven zitten met een zwakke bankensector en dus zal het ook voor metaalbedrijven lastig blijven om kredieten te krijgen.' Dat zei Bert van Leeuwen, werkzaam op de bedrijfseconomische afdeling van de Metaalunie, vorige week op een lunchbijeenkomst over de financiering van ondernemingen, voorafgaand aan TIV Gorinchem. Van Leeuwen kwam tot die conclusie, nadat hij een beeld had geschetst van de economische ontwikkelingen en de moeilijke situatie waarin de banken momenteel verkeren. Daarmee gaf hij een verklaring voor situatie die veel metaalbedrijven momenteel ervaren: kredietaanvragen worden vaak afgewezen en de voorwaarden waaronder kredieten wel worden verstrekt zijn veel minder gunstig geworden.

Banken verlangen bijvoorbeeld veel meer zekerheden. 'Je moet tegenwoordig een ziek makende hoeveelheid informatie overleggen', zei een van de deelnemers aan de lunchbijeenkomst. 'Vervolgens krijg je als antwoord een kort ja of nee, waarbij je sterke twijfels hebt over de deskundigheid van de bankmensen waarmee je praat. Men is niet concreet en vaak is het eindeloos wachten.'

Kredietbemiddelaar

Je zou in deze situatie verwachten dat de bedrijfseconomische afdeling van de Metaalunie wordt overspoeld door vragen van leden over financieringen. Maar dat is volgens Van Leeuwen niet het geval. Hij en zijn drie collega's krijgen maar weinig financieringsproblemen op hun bordje. 'Een paar keer zijn we wel met een ondernemer naar een bank geweest, maar dat bleek toch lastig. Het gaf als adviseur bovendien een onbevredigend gevoel, omdat je weinig kon doen.'. Daarom is Van Leeuwen wel blij dat de leden van de Metaalunie sinds kort een beroep kunnen doen op kredietbemiddelaar Credion. Dit is een organisatie met 25 franchisenemers/kantoren in Nederland, die MKB-bedrijven begeleiden in financieringstrajecten. In 2010 haalde Credion voor 1,1 miljard euro aan kredietverlening voor haar klanten binnen.

Risicomanagement regeert

Onder de paraplu van Credion zijn mensen werkzaam, die afkomstig zijn uit de bancaire wereld. Ze weten precies hoe daar wordt gedacht en gewerkt en wat nodig is om een succesvolle kredietaanvraag in te dienen. Ed Rademaker van Credion Den Haag: 'Banken zoeken tegenwoordig meer dan ooit de krenten in de pap. Zit er ook maar iets een smetje op, dan leggen ze de aanvraag terzijde. De accountmanagers van de banken mogen momenteel helemaal niks. De mensen van de afdeling risicomanagement regeren.' Toch zijn er ook wel kansen om een krediet te krijgen. Bert van Leeuwen van de Metaalunie: 'Er zijn diverse nieuwe spelers op de markt, met name buitenlandse banken, en een goed plan is altijd kansrijk. En je kunt je kansen vergroten door gebruik te maken van een kredietbemiddelaar als intermediair, die beschikt over de deskundigheid, die je zelf niet hebt.'

Maar natuurlijk blijft het ook in die situatie lastig om geld van de bank te krijgen. Niet zo zeer voor de witte raven onder de ondernemingen, die altijd winst maken en eigenlijk helemaal geen geld nodig hebben. Voor de bedrijven die een dip doorgaans gevolgd zien worden door een opgaande lijn wordt het al lastiger. Rademaker: 'Het verhaal van die hockeystick, dat een dip wordt gevolgd door een sterk opgaande lijn, gelooft een bank niet meer. Dat verhaal zul je stevig moeten onderbouwen, bijvoorbeeld met een gevulde orderportefeuille en/of verzekerde vorderingen. Belangrijk is ook dat je weet hoe je op een bank af stapt. Als je vraagt om 100 procent financiering, kun je het vergeten. Dat wil een bank tegenwoordig niet meer. Je mag al blij zijn als je 70 procent kunt krijgen.'. Nog lastiger wordt het voor bedrijven, voor wie het al 5 voor 12 of zelf 5 over 12 is. 'Voor bedrijven in de laatste categorie is het bijna onmogelijk om geld te krijgen, maar tegelijkertijd geldt: bij een goed plan niets is onmogelijk.'

Andere financiers

Rademaker wees er op dat er ook steeds meer andere organisaties/mensen dan banken opstaan, die kredieten verstrekken. 'Dat is de keerzijde van de medaille. Er zijn mensen die geld over hebben en daar goede investeringen voor zoeken. Informele financiers en strategische financiers. Je ziet ook combinaties van banken en andere financiers.' Rademaker waarschuwde wel voor het in zee gaan met andere financiers: 'Bezint eer ge begint. Want het doel van andere financiers is vaak wel om binnen een aantal jaren het geld met een flink rendement terug te krijgen. Ze zullen zich daarom gaan bemoeien met de bedrijfsvoering.'

Voor ieder specifiek geval weten de mensen van Credion precies hoe ze een financieringsaanvraag in elkaar moeten zetten. 'We zijn een onpartijdige sparringpartner, die graag zo vroeg mogelijk in het traject betrokken wil worden', aldus Rademaker. De basis van de dienstverlening is no cure no pay en leden van de Metaalunie krijgen korting op de gestaffelde tarieven die Credion hanteert. Daarmee is overigens niet gezegd dat iedere financieringsaanvraag bij Credion kan worden neergelegd. Als na een eerste gesprek bijvoorbeeld de aanvraag als kansloos wordt beoordeeld, dan zal Credion daar niet zo maar mee aan de slag gaan. Ook als het gaat om kleine kredieten van enkele tienduizenden euro's kan Credion van het no cure no pay principe en de afgesproken staffels afwijken. De samenwerking tussen Metaalunie en Credion is aangegaan voor een jaar. Daarna wordt bekeken of voortzetting zinvol is.

Geïnteresseerd?

Heeft u MKB krediet, ondernemerskrediet of alternatieve financieringsvormen nodig? Bent u starter en zoekt u starterskapitaal? Heeft u grondfinanciering, scheepsfinanciering of durfkapitaal nodig voor een bedrijfsovername of de financiering van uw bedrijfs onroerend goed? Of bent u benieuwd wat crowdfunding, factoring, financial lease of payrolling voor uw bedrijf kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op, want Credion realiseert graag uw bedrijfsfinanciering!