Businesslunch Metaalunie tijdens TIV Venray over financiering van onderneming

Businesslunch Metaalunie tijdens TIV Venray over financiering van onderneming

Veel bedrijven ondervinden problemen met het verlengen van bestaande kredietfaciliteiten en het aantrekken van nieuw krediet. Daarvoor zijn verschillende oorzaken. Koninklijke Metaalunie gaat donderdag 13 oktober, voorafgaand aan de laatste beursdag van TIV Venray, in op ontwikkelingen, vooruitzichten en algemene financieringsprincipes.

Veel bedrijven renderen onvoldoende. De economische vooruitzichten zijn niet gunstig. Er zijn geen goede toekomstplannen of die plannen zijn onvoldoende onderbouwd. Er zijn te weinig zekerheden (zoals een pand of hypotheek). Ook banken hebben problemen. Hun vermogenspositie is vaak aangetast door de kredietcrisis. Zij hebben vorderingen op probleemlanden. Bovendien gaan bankentoezichthouders zoals De Nederlandse Bank in de toekomst hogere eisen stellen aan de financiële gezondheid van banken. Naarmate een bank meer risico loopt, moet zij meer eigen vermogen aanhouden. Kredietverlening aan mkb-bedrijven wordt als risicovol gezien. Dat vereist dus veel eigen vermogen. Bij veel banken is die vermogenspositie juist zwak, zeker als die wordt getoetst aan de nieuwe eisen van bankentoezichthouders. Daarnaast zitten sommige banken in een intern reorganisatieproces. Ook daardoor kan er minder tijd en aandacht zijn voor de klant. Toch zijn er ook kansen. Sommige bedrijven hebben goede toekomstplannen. Sommige banken hebben hun vermogenspositie wel op orde, willen meer activiteiten ontplooien in bepaalde sectoren of betreden voor het eerst de Nederlandse markt zoals bij een aantal buitenlandse banken het geval is.

Samenwerking

Om de beschikbaarheid van kredieten te verbeteren, is de Koninklijke Metaalunie voor haar leden een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Credion. Credion is een franchise organisatie gespecialiseerd in onafhankelijke kredietbemiddeling. Zij verstrekt zelf geen krediet, maar heeft als doel om de kredietbehoefte van een klant bij een bank onder te brengen. Credion kent alle partijen in de markt en weet dus waar een kredietaanvraag het meest kansrijk en tegen de beste voorwaarden kan worden ondergebracht. Daarnaast weet zij welke eisen diverse banken stellen aan de papierwinkel rondom de kredietaanvraag. Het proces van de aanvraag kan daardoor efficiënt verlopen.

Programma

In het kader van deze samenwerking wordt op 13 oktober, de derde beursdag van het TIV in de evenementenhal Venray, tussen 12.00 en 14.00 uur een business lunch georganiseerd. Daarbij zullen sprekers van de Metaalunie (Foort Jan Wisse en Bert van Leeuwen) ingaan op recente ontwikkelingen, economische vooruitzichten en algemene financieringsprincipes. Tevens zullen zij de zaal een aantal stellingen voorleggen. Vervolgens zal Marcel Janssen, directeur van Credion Limburg, ingaan op de marktontwikkeling bij banken en de gevolgen voor de klant. Hij zal stilstaan bij het managen van liquiditeit en condities bij de financier. Ook wordt gekeken naar de structuur en voorwaarden van de financiering en de daarmee samenhangende kosten. Hij zal verschillende producten en aanbieders van financieringen bespreken en met u de vraag beantwoorden: ‘waarop let de financier?' Ten slotte zullen de sprekers enige uitleg geven over de samenwerking tussen Metaalunie en Credion.

Geïnteresseerd?

Heeft u MKB krediet, ondernemerskrediet of alternatieve financieringsvormen nodig? Bent u starter en zoekt u starterskapitaal? Heeft u grondfinanciering, scheepsfinanciering of durfkapitaal nodig voor een bedrijfsovername of de financiering van uw bedrijfs onroerend goed? Of bent u benieuwd wat crowdfunding, factoring, financial lease of payrolling voor uw bedrijf kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op, want Credion realiseert graag uw bedrijfsfinanciering!