Banken versoepelen kredietregels

Banken versoepelen kredietregels

Mondjesmaat beginnen banken weer datgene te doen waar ze hun bestaansrecht aan ontlenen: het verstrekken van krediet aan mkb-ondernemers. Echt van harte gaat het echter niet. Uit de Financieringsmonitor van EIM, geschreven in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie blijkt dat banken hun kredietregels versoepeld hebben.

Blijkens de monitor waren banken met name begin 2009 voorzichtig met het verstrekken van krediet. Maar ook meldden de financiële instellingen tussen 2008 en 2010 vraaguitval, in nog sterkere mate dan tijdens de vorige crisis in 2003. Eind 2008 kreeg 72% van de ondernemers die financiering nodig had, geld. Gedurende de crisis daalde dat percentage naar 33. In december 2010 was dat alweer 48%. Volgens Willem Overbosch, oprichter van de MKB Servicedesk, is het echter nog te vroeg om te jubelen over de versoepelde kredietregels van banken en valt een en ander alleszins mee. In tegendeel, banken zijn helemaal niet toeschietelijk, vooral wanneer het 'kleinere' leningen betreft. MKB-Nederland stelt dat grootte van een krediet een belangrijke rol speelt en dat kleine kredieten minder snel verleend worden, een probleem dat volgens MKB-Nederland groot is daar 80% omdat van de kredietaanvragen bedragen zijn tot 250.000 euro.

Geïnteresseerd?

Heeft u MKB krediet, ondernemerskrediet of alternatieve financieringsvormen nodig? Bent u starter en zoekt u starterskapitaal? Heeft u grondfinanciering, scheepsfinanciering of durfkapitaal nodig voor een bedrijfsovername of de financiering van uw bedrijfs onroerend goed? Of bent u benieuwd wat crowdfunding, factoring, financial lease of payrolling voor uw bedrijf kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op, want Credion realiseert graag uw bedrijfsfinanciering!