Meer ruimte voor financiering

Meer ruimte voor financiering

De spelregels van Basel III behelzen onder meer het aanhouden van meer ‘echt eigen vermogen' (winstreserves) door banken. De tijdslijn voor Basel III mag dan verschoven zijn naar 2014 en 2019, de banken zullen er toch aan moeten voldoen. De formele invoering is misschien uitgesteld, maar de ratingbureaus, beleggers en publieke opinie meten de banken nu al op basis van de toekomstige voorwaarden.

Schaars eigen vermogen

De verplichte drang naar eigen vermogen zorgt voor een omgekeerd stelsel van wat wenselijk is. Als banken verplicht worden meer winst aan te houden, hebben ze twee opties: meer winst maken of minder winst uitkeren. Eigen vermogen is schaars, waardoor minder winst uitkeren geen optie is. De enige mogelijkheid is meer verdienen aan financieringen en dus de klanttarieven verhogen. Doordat banken nevenactiviteiten afstoten en het geld met hun core business - geld verstrekken - moeten verdienen, stijgen de tarieven. Het positieve effect van het toenemen van het vertrouwen tussen banken wordt teniet gedaan door de nieuwe en strenge eisen van Basel III.

Een tweede bron van wantrouwen is het verschil in uitzettingen onder de zwakke eurolanden. Zeg maar Ierse en Griekse staatsleningen. Als het vertrouwen tussen banken onderling is toegenomen en ze weer makkelijker en goedkoper geld aan elkaar lenen, verwacht je dat de klanttarieven dalen. Toch blijkt dat, naast de geringe stijging van Euribor en kapitaalmarktrente, de klanttarieven stijgen. De oorzaak is duidelijk: gebrek aan eigen vermogen en de wens om meer winst/eigen vermogen te generen.

Basel III op de schop

Wat mij betreft is er maar één oplossing: Basel III op de schop en op naar Basel IV. De EU-lidstaten en de centrale banken zullen versneld een beleid moeten invoeren dat zorgt dat banken juist worden gestimuleerd meer en hogere financieringen te verstrekken.

Dynamisch model

Hoe dit gerealiseerd kan worden? Het huidige Basel III leunt in mijn ogen te zwaar op het verleden en op zekerheden. De oplossing is een meer dynamisch model dat gestoeld is op de toekomstverwachting van de markt en waarbij de performance van het bedrijf een rol speelt. Met Basel III steunen banken voor meer dan de helft op zekerheden. De liquiditeitspositie, het werkkapitaal en het monitoren hiervan blijven onderbelicht. Ik hoop dat Europa zijn ogen opent en versneld gaat sturen op toekomst. Er moeten aangepaste kredietregels komen en dus een Basel IV. Werkkapitaal, marktkennis, beheer en sturing op kengetallen, dat wordt dus de toekomst voor de komende jaren. Dit geldt voor de bedrijven die een financiering aanvragen of willen behouden, maar geldt zeker ook voor bankiers.

Geïnteresseerd?

Heeft u MKB krediet, ondernemerskrediet of alternatieve financieringsvormen nodig? Bent u starter en zoekt u starterskapitaal? Heeft u grondfinanciering, scheepsfinanciering of durfkapitaal nodig voor een bedrijfsovername of de financiering van uw bedrijfs onroerend goed? Of bent u benieuwd wat crowdfunding, factoring, financial lease of payrolling voor uw bedrijf kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op, want Credion realiseert graag uw bedrijfsfinanciering!