Meer financiële mogelijkheden voor het MKB

Meer financiële mogelijkheden voor het MKB

Een verandering op de Nederlandse kredietmarkt is merkbaar. Steeds meer marktpartijen tonen interesse voor onze kredietmarkt en dat is goed nieuws voor Nederlandse bedrijven. Vooral nu het voor bedrijven in het MKB lastiger is geworden om krediet te verkrijgen bij de gevestigde banken. Om de kredietaanvragen voor kleinere ondernemingen te vereenvoudigen heeft Minister Van der Hoeven een subsidie verstrekt aan de CCQ Ondernemersdesk.

Het doel van CCQ is om kredietaanvragen van ondernemers efficiënter te organiseren door de aanvraag in behandeling te nemen, een conceptofferte op te stellen en de kredietaanvraag aan de financierende instantie voor te leggen ter fiattering. De werkwijze van CCQ biedt zowel voordelen voor de financiers als de ondernemers.

Meer aanbieders

Groot voordeel voor de geldverstrekker is de efficiëntie: het administratieve voortraject komt te vervallen en dat scheelt tijd. Daarnaast kan CCQ ook het kredietbeheer van de geldverstrekkers overnemen. Maar ook de voordelen voor de ondernemers zijn evident: dankzij CCQ wordt de kredietmarkt voor meer financiële instanties interessant. Niet alleen Nederlandse, maar ook buitenlandse banken, pensioenfondsen en leasemaatschappijen kunnen hun geld eenvoudiger aan het MKB uitlenen.

Nieuwe producten

Credion is als mede initiatiefnemer blij met deze nieuwe ontwikkelingen. 'Banken beoordelen kredietaanvragen voor ondernemers op basis van standaard richtlijnen. Hierdoor vallen veel ondernemers buiten de boot, die met wat kleine aanpassingen heel goed financierbaar zouden zijn. Dat is jammer en remt hun ontwikkeling. Dankzij CCQ komen maatwerkfinancieringen ook voor deze ondernemers beschikbaar. Zo is een bevoorschotting van debiteuren in de praktijk alleen beschikbaar voor grotere bedrijven, omdat het beheer van deze financiering voor een bank heel bewerkelijk is. Doordat CCQ het beheer van kredieten kan overnemen, wordt deze financieringsvorm voor een grotere groep ondernemers bereikbaar'.

Naast debiteurenfinanciering komt CCQ ook met een werkkapitaalhypotheek. Met deze financiering kan werkkapitaal worden verkregen tot 100% van de vrije verkoopwaarde van het onroerend goed. Dit op basis van hypotheek en een borgstelling van de overheid (BMKB). Begin 2011 introduceert CCQ een financiering op basis van risicokapitaal. Hiermee kan uit een fonds een achterstelde lening worden verkregen, wat positief is voor de vermogenspositie van de onderneming en zijn positie ten behoeve van de bank.

Geïnteresseerd?

Heeft u MKB krediet, ondernemerskrediet of alternatieve financieringsvormen nodig? Bent u starter en zoekt u starterskapitaal? Heeft u grondfinanciering, scheepsfinanciering of durfkapitaal nodig voor een bedrijfsovername of de financiering van uw bedrijfs onroerend goed? Of bent u benieuwd wat crowdfunding, factoring, financial lease of payrolling voor uw bedrijf kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op, want Credion realiseert graag uw bedrijfsfinanciering!