Het MKB en zijn financiële mogelijkheden

Het MKB en zijn financiële mogelijkheden

Een verandering op de Nederlandse kredietmarkt is merkbaar. Steeds meer marktpartijen tonen interesse voor onze kredietmarkt en dat is goed nieuws voor Nederlandse bedrijven. Vooral nu het voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf lastiger is geworden om krediet te verkrijgen bij de gevestigde banken. Om de kredietaanvragen voor kleinere ondernemingen te vereenvoudigen heeft Minister van der Hoeven bovendien een subsidie verstrekt aan de CCQ Ondernemersdesk.

Het doel van CCQ is om de kredietaanvragen van kleinere ondernemers efficiënter te organiseren. Dit doen zij door de aanvraag in behandeling te nemen, een conceptofferte op te stellen en de kredietaanvraag aan de financierende instantie voor te leggen ter fiattering. De werkwijze van CCQ biedt zowel voordelen voor de financiers als de ondernemers.

Meer aanbieders

Groot voordeel voor de geldverstrekker is de efficiëntie: voor hen komt het hele administratieve voortraject te vervallen en dat scheelt veel tijd. Daarnaast kan CCQ ook het kredietbeheer van de geldverstrekkers overnemen. Maar ook de voordelen voor de ondernemers zijn evident: dankzij CCQ wordt de kredietmarkt voor het MKB voor meer financiële instanties interessant en dat betekent een groter aanbod. Niet alleen Nederlandse, maar ook buitenlandse banken, pensioenfondsen en leasemaatschappijen kunnen hun geld eenvoudiger aan het MKB uitlenen.

Credion is mede initiatiefnemer van CCQ. Credion is een samenwerkingsverband van meer dan 30 vestigingen, die onafhankelijk ondernemers adviseert en begeleidt bij financieringstrajecten. Naast het indienen van een kredietaanvraag bij de gevestigde banken, begeleidt Credion ondernemers nu ook bij het indienen van een aanvraag bij CCQ Ondernemersdesk.

Nieuwe producten

Credion is blij met deze nieuwe ontwikkelingen. 'Banken beoordelen kredietaanvragen voor ondernemers op basis van standaard richtlijnen. Hierdoor vallen veel ondernemers buiten de boot, die met wat kleine aanpassingen heel goed financierbaar zouden zijn. Dat is jammer en remt hun ontwikkeling. Dankzij CCQ komen maatwerkfinancieringen ook voor deze groep ondernemers beschikbaar. Zo is een bevoorschotting van debiteuren in de praktijk alleen beschikbaar voor grotere bedrijven, omdat het beheer van een dergelijke financiering voor een bank heel bewerkelijk is. Doordat CCQ het beheer van kredieten kan overnemen, wordt deze financieringsvorm voor een grotere groep ondernemers bereikbaar', aldus Remco Immink, directeur van Credion.

Naast deze debiteurenfinanciering komt CCQ ook met een werkkapitaalhypotheek. Met deze financiering kan werkkapitaal worden verkregen. De verstrekking gaat verder dan nu bij de meeste financiële instellingen mogelijk is; namelijk tot 100% van de vrije verkoopwaarde van het onroerend goed. Dit op basis van hypotheek en een borgstelling van de overheid (BMKB). Later dit jaar introduceert CCQ een financiering op basis van risicokapitaal. Met deze constructie kan uit een fonds een achterstelde lening worden verkregen, wat een gunstige invloed heeft op de vermogenspositie van de onderneming en zijn positie ten behoeve van de bank.

Credion adviseert en begeleidt ondernemers die een financieringsaanvraag via CCQ willen indienen. Dankzij haar expertise is Credion in staat een gedegen aanvraag voor de ondernemer bij de ondernemersdesk in te dienen. Hans Groen, directeur van Credion, over de werkwijze van Credion: 'De kredietaanvraag vraagt een gedegen voorbereiding en moet uitsluitsel geven over de kredietwaardigheid van de ondernemer. Daar moet je als ondernemer in investeren. Maar naast een goede voorbereiding van de aanvraag, kijken wij ook altijd naar de beste financieringsconstructie voor de ondernemer en welke aanbieder daar het beste bij past. Aan onze werkwijze verandert niets, maar met de CCQ Ondernemersdesk hebben wij onze klanten wel meer te bieden. Dat kan net het verschil maken tussen wel of niet investeren, tussen stilstand of vooruitgang. En dat laatste heeft onze economie op dit moment hard nodig!'

Geïnteresseerd?

Heeft u MKB krediet, ondernemerskrediet of alternatieve financieringsvormen nodig? Bent u starter en zoekt u starterskapitaal? Heeft u grondfinanciering, scheepsfinanciering of durfkapitaal nodig voor een bedrijfsovername of de financiering van uw bedrijfs onroerend goed? Of bent u benieuwd wat crowdfunding, factoring, financial lease of payrolling voor uw bedrijf kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op, want Credion realiseert graag uw bedrijfsfinanciering!