Toch krediet na 'nee' van de bank

Toch krediet na 'nee' van de bank

Terwijl Nederlandse banken wordt verweten dat ze op hun geld zitten, kijken buitenlandse banken begerig naar de Nederlandse markt. Dat stelt Norbert Vrijenhoek, directeur van kredietbemiddelaar Credion Gooi- en Vechtstreek. Buitenlandse banken zijn niet van plan in Nederland een distributienetwerk op te zetten, maar ze zoeken wel naar bepaalde combinaties van producten en kredieten', zegt Vrijenhoek. 'Ze willen bijvoorbeeld een portefeuille opbouwen met kredieten aan MKB'ers met onroerend goed als onderpand.'

Deze buitenlandse banken krijgen een steuntje in de rug van minister Van der Hoeven van Economische Zaken (EZ). Ze stelt geld beschikbaar aan twee organisaties die het midden- en kleinbedrijf helpen bij het aanvragen van krediet. Credion is door zo'n organisatie - CCQ-Ondernemersdesk - in de arm genomen. 'We verzamelen kredietaanvragen en leggen die voor aan Nederlandse en buitenlandse banken', zegt Vrijenhoek.

Credion is een samenwerkingsverband van meer dan 30 vestigingen die onafhankelijk in de markt de ondernemer adviseert en begeleidt bij financieringstrajecten. Credion onderhandelt voor de ondernemer met de geldverstrekker om de beste voorwaarden te bedingen. Banken kijken naar de meest gangbare manier om een financiering te verstrekken en keuren op basis daarvan veel aanvragen af. Hierdoor lopen veel bedrijven een financiering mis, met alle negatieve gevolgen van dien. Een goede voorbereiding is daarom het halve werk.

'Banken investeren in bedrijven die ze interessant vinden. Het is de taak van de ondernemer de interesse van de bank te wekken, door een heldere kredietaanvraag en door de bank te overtuigen van zijn ondernemerscapaciteiten. Hierdoor kunnen veel mogelijke bezwaren van een bank bij voorbaat al worden ondervangen', aldus Vrijenhoek. 'Hij moet de ins en outs van zijn bedrijf kennen, op de hoogte zijn van wat zich in zijn markt afspeelt en een duidelijke toekomstvisie hebben. Waar heeft hij de financiering voor nodig? Hoe denkt hij de investering terug te verdienen? Is de cashflow voldoende? Zijn de klanten kredietwaardig? Wat is de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen? Kan hij op tijd voldoen aan de voorwaarden die de bank stelt, zoals het overleggen van de kwartaalcijfers? Het is dus belangrijk voor de ondernemer dat de kredietaanvraag op een professionele manier aan de bank wordt gepresenteerd', verteld Vrijenhoek. Credion begeleidt en adviseert bedrijven met het uitwerken van hun kredietaanvraag en zorgt ervoor dat er een gedegen verhaal bij de bank terechtkomt. Voor de meest optimale financieringsconstructie zoekt Credion naar alternatieven, bijvoorbeeld door aanpassing van de financieringsconstructie of door de aanvraag voor te leggen aan andere partijen.

Nu de financieringsmarkt op slot lijkt te zitten, is Credion dan ook blij dat inmiddels buitenlandse banken grote belangstelling tonen voor de Nederlandse markt. Buitenlandse banken kijken volgens Vrijenhoek anders naar de Nederlandse markt dan binnenlandse partijen. 'Ze zoeken pakketten leningen die qua risico en rendement goed passen bij de rest van hun portefeuille. In de VS en Groot Brittannië is deze werkwijze heel gebruikelijk. Deze partijen willen het risico bijvoorbeeld spreiden door ook actief te zijn in Nederland.' De administratie en het beheer van de leningen laten de buitenlandse partijen over aan CCQ-Ondernemersdesk. 'Ook pensioenfondsen kunnen op deze wijze geld aan het MKB uitlenen', zegt de Credion directeur.

Volgens Vrijenhoek snijdt het mes aan twee kanten. 'MKB'ers krijgen meer mogelijkheden en onbekende spelers zoals buitenlandse banken, leasebedrijven en pensioenfondsen krijgen toegang tot de kredietmarkt.' Belangrijk voor de ondernemer is dat alle financieringsmogelijkheden worden nagegaan. Want wat is er erger voor de ondernemer, dan dat hij zich achteraf moet realiseren dat hij wel een financiering had kunnen krijgen?

Geïnteresseerd?

Heeft u MKB krediet, ondernemerskrediet of alternatieve financieringsvormen nodig? Bent u starter en zoekt u starterskapitaal? Heeft u grondfinanciering, scheepsfinanciering of durfkapitaal nodig voor een bedrijfsovername of de financiering van uw bedrijfs onroerend goed? Of bent u benieuwd wat crowdfunding, factoring, financial lease of payrolling voor uw bedrijf kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op, want Credion realiseert graag uw bedrijfsfinanciering!