MKB meer op zoek naar financiering met minder kans op succes

MKB meer op zoek naar financiering met minder kans op succes

In 2009 is ongeveer één op de vier mkb-bedrijven op zoek geweest naar aanvullende financiering. Zo'n 45 procent heeft deze zoektocht met succes kunnen afronden. Een jaar eerder bedroeg het succespercentage nog 72 procent, maar zocht slechts één op de vijf bedrijven financiering. Voor starters ligt de situatie anders: zij hebben minder behoefte aan financiering, maar als zij die wel hebben is hun kans op succes van verkrijging kleiner.

Bancair krediet is voor mkb-bedrijven de belangrijkste financieringsbron: 87 procent van de gevestigde mkb-bedrijven vindt hier uiteindelijk de benodigde middelen. Voor het verkrijgen van bancair krediet is het eigen vermogen van een bedrijf een belangrijke hefboom. Maar die hefboom staat onder druk: 34 procent van de bedrijven meldt in 2009 last te hebben van een krimpend eigen vermogen. Dit maakt kredietverstrekking aan mkb-bedrijven er in de toekomst niet eenvoudiger op.

De behoefte aan bedrijfsfinanciering neemt het komende half jaar ook af: dacht in december 2009 17 procent van de ondernemers het komende half jaar financieringsbehoefte te hebben, voor de eerste helft van 2010 daalt dit percentage tot 13 procent. Vooral in de bouwsector daalt de kapitaalbehoefte: slechts 8 procent van de bouwbedrijven zal het eerste half jaar op zoek zijn naar geld. Deze onderzoeksresultaten komen uit een meting van de Financieringsmonitor MKB, die EIM in december 2009 heeft uitgevoerd onder ruim 1150 gevestigde mkb-bedrijven.

Het financieringsklimaat voor starters is minder gunstig dan dat voor het gevestigde midden- en kleinbedrijf. De Financieringsmonitor MKB Starters, die in dezelfde periode is uitgevoerd als de éénmeting van de Financieringsmonitor MKB, meldt dat 19 procent van de in het onderzoek betrokken starters in 2009 heeft gezocht naar bedrijfsfinanciering. Slechts 26 procent heeft die ook volledig gevonden. In het gevestigde MKB ligt dit percentage op 45 procent. Ruim 40 procent van de starters heeft geen financiering gevonden. Volgens eigen zeggen was de oorzaak hiervoor in 30 procent van de gevallen gelegen in het gebrek aan eigen vermogen, 10 procent had niet voldoende jaarrekeningen om het ondernemersplan te onderbouwen en 10 procent had een faillissementsachtergrond of BKR-registratie.

Het niet verkrijgen van voldoende middelen leidt in 57 procent van de gevallen tot een omzetdaling en in 14 procent van de gevallen tot het niet starten van het bedrijf. Als bron van financiering gebruiken starters voor 56 procent de bank. Familie en vrienden staan met 44 procent op de tweede plaats. Voor het gevestigde mkb liggen de percentages respectievelijk op 87 procent en 7 procent. Het onderzoek Financieringsmonitor MKB Starters is uitgevoerd door EIM in december 2009 onder ruim 100 starters van het starterspanel.

In het kader van de financieringsmonitor MKB worden door EIM regelmatig rapportages uitgebracht over het door ondernemers ervaren financieringsklimaat. In september 2009 is er een update verschenen van de meting onder het gevestigde mkb en in november is er een onderzoek uitgebracht naar de financieringsvraag van mkb-bedrijven per provincie. Alle publicaties zijn te vinden en te downloaden op www.ondernemerschap.nl.

Geïnteresseerd?

Heeft u MKB krediet, ondernemerskrediet of alternatieve financieringsvormen nodig? Bent u starter en zoekt u starterskapitaal? Heeft u grondfinanciering, scheepsfinanciering of durfkapitaal nodig voor een bedrijfsovername of de financiering van uw bedrijfs onroerend goed? Of bent u benieuwd wat crowdfunding, factoring, financial lease of payrolling voor uw bedrijf kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op, want Credion realiseert graag uw bedrijfsfinanciering!