Banken vergeten overheidsgarantie toe te passen

Banken vergeten overheidsgarantie toe te passen

Bouwers en projectontwikkelaars kunnen sinds vorige week een beroep doen op kredietgaranties van het ministerie van Economische Zaken. Kredietbemiddelaar Credion betwijfelt echter of de regeling in de praktijk zal werken. Het lenen van geld voor bouwprojecten moet weer makkelijker worden.

Met een garantieregeling voor projectontwikkelaars en bouwbedrijven wil het ministerie van Economische Zaken banken verleiden vaker projecten te financieren. Het ministerie staat borg voor de helft van de lening: Als de ontwikkelaar of bouwer niet terugbetaalt, betaalt de overheid. Het gaat om leningen tot 150 miljoen euro. In totaal is er voor de regeling 1,5 miljard euro beschikbaar.

Prima initiatief, vindt Carlo van der Weg, directeur van kredietbemiddelaar Credion. Maar hij zet grote vraagtekens bij de effectiviteit van de garanties. "De distributie van de leningen en de fiattering blijft in handen van de banken." En die zijn niet voldoende ingesteld om de garanties toe te passen. "Er wordt te weinig aan gedacht", is Van der Wegs simpele verklaring. Banken moeten wat hem betreft actief hun commerciële mensen aansporen de garantieregeling waar nodig te gebruiken, kennis over de regeling ontbreekt. Te vaak worden op dit moment aanvragen voor leningen afgewezen omdat de garantieregeling buiten beschouwing wordt gehouden. Dat komt ook door het gebrek aan kennis bij bouwbedrijven, aldus Van der Weg. Maar je mag van een bouwer niet verwachten dat hij precies weet hoe de borgstellingsregeling werkt. "Dan word je als bouwer eigenlijk een bankspecialist."

De Credion-directeur denkt dat de garanties in principe de bouw uit de put kunnen halen. "Banken werken met risicokwalificaties. De risico's worden nu kleiner voor hen." Hij denkt dat in de tweede helft van het jaar, "zoiets heeft een aanloop nodig", de financiering weer wat op gang is gekomen. "De banken zijn weer aardig op adem. Tegen mij zeggen ze dat ze de boel op orde hebben en weer de markt op willen."

Geïnteresseerd?

Heeft u MKB krediet, ondernemerskrediet of alternatieve financieringsvormen nodig? Bent u starter en zoekt u starterskapitaal? Heeft u grondfinanciering, scheepsfinanciering of durfkapitaal nodig voor een bedrijfsovername of de financiering van uw bedrijfs onroerend goed? Of bent u benieuwd wat crowdfunding, factoring, financial lease of payrolling voor uw bedrijf kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op, want Credion realiseert graag uw bedrijfsfinanciering!