Credion kijkt bij financieringen verder dan de neus lang is

Credion kijkt bij financieringen verder dan de neus lang is

Tot de herfst van 2008 had het MKB weinig te duchten van de financiële crisis. Dat veranderde echter in een snel tempo. Een ieder zal dat op zijn of haar manier hebben ervaren; zo ook Credion. Credion houdt zich sinds 2001 bezig met het verzorgen van bedrijfsfinancieringen en vastgoedfinancieringen. Frank Geelhoedt was een van de eersten die zich als partner aansloot bij deze landelijk werkende organisatie. Sinds 2002 is hij verantwoordelijk voor de regio Rijnmond, waaronder ook de Hoeksche Waard valt.

Inmiddels is Credion uitgegroeid tot de grootste onafhankelijke adviseur op het gebied van bedrijfsfinancieringen voor het MKB. Er zijn meer dan 30 vestigingen, de adviseurs zijn gecertificeerd, er zijn samenwerkingsverbanden met brancheorganisaties als Bouwend Nederland en Modint en Credion is volwaardig gesprekspartner voor het Ministerie van Economische zaken. Daar waar tot de herfst van 2008 bij 90% van de aanvragen kon worden gewerkt met conventionele financieringsoplossingen, is dat in loop van 2009 gedaald naar ca. 70%. Dat houdt in dat er afgelopen jaar vaker een beroep moest worden gedaan op alternatieve financieringsbronnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een particuliere investeerder of een strategisch investeerder. Dat zal in 2010 niet anders zijn.

Samenwerking

Met diverse andere zakelijke dienstverleners - zoals een accountant, een verzekeringsadviseur, een adviseur in bedrijfsoverdracht of een bedrijfsmakelaar- wordt samengewerkt. Credion heeft zich gespecialiseerd in het realiseren van bedrijfsfinancieringen. Daar ligt de kennis, de ervaring en de daadkracht. 

Werkwijze

Aan de hand van de belangrijkste financiële informatie en andere relevante informatie maakt de adviseur van Credion altijd eerst een quick scan teneinde de slagingskansen van een financieringsaanvraag in te schatten. Hierbij wordt rekening gehouden met de inpasbaarheid van "alle producten van alle financiers", inclusief alle vormen van Staatsgarantie. Aan de hand van de quick scan worden de vervolgstappen bepaald. Mochten de kans nihil of gering zijn, dan wordt dat ook direct gecommuniceerd. Onlangs is de vestiging in Barendrecht uitgebreid met 2 mensen om aan de sterk groeiende vraag te voldoen. De perikelen rondom de kredietcrisis hebben de toch al groeiende vraag naar de dienstverlening van Credion verder versterkt.

Oplossingsgericht

Een lijvig financieringsplan vormt niet het product van Credion. "Onze doelstelling is het realiseren van een optimale financieringsoplossing. Wij schrijven daartoe een passend voorstel voor de financier, waarbij de gewenste oplossingsrichting door ons wordt aangeven"aldus Frank Geelhoedt. "Deze oplossingsrichting moet uiteraard voldoen aan de wensen van onze klant, de ondernemer. En dat vergt nogal eens creativiteit."

Geïnteresseerd?

Heeft u MKB krediet, ondernemerskrediet of alternatieve financieringsvormen nodig? Bent u starter en zoekt u starterskapitaal? Heeft u grondfinanciering, scheepsfinanciering of durfkapitaal nodig voor een bedrijfsovername of de financiering van uw bedrijfs onroerend goed? Of bent u benieuwd wat crowdfunding, factoring, financial lease of payrolling voor uw bedrijf kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op, want Credion realiseert graag uw bedrijfsfinanciering!